542-0352/02 – Stavební a báňská legislativa (SBL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOC43 Ing. Milan Dočkal
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí předpisů souvisejících s problematikou hornictví a stavebnictví.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět dodává souhrn informací o stavební a hornické legislativě. Zevrubně se zabývá nejen v součastné době platným Horním právem a Stavebním zákonem, ale také dalšími právními normami nejvyšší právní síly, prováděcí legislativou pro geologický průzkum, legislativním postupem při schvalování činnosti v oblasti hornictví. Zvláštní pozornost je kladena na příslušné vyhlášky týkající se bezpečnosti práce v hornictví. Závěrem je pojednáno o Státní báňské správě, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí v souvislosti s jejich kompetencemi a úkoly ve sféře hornictví.

Povinná literatura:

- Josef Luks: Sborník hornických předpisů, Nakladatelství ARCH - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: Stavební zákon a prováděcí předpisy po novele, Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do předmětu : Stavební zákon a Horní zákon obecně - Územní plánování, Stavební řád - Sankce, vyvlastnění, stavební úřady - Ochrana zvláštních zájmů evidence a ukládání dokumentace, společná ustanovení - Vyhlášky MMR ČR č. 131, 132, 137 - Ochrana nerostných zdrojů a bezpečnosti práce v normách nejvyšší právní síly - Základní ustanovení Horního zákona, povinnosti organizace, ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek - Výstavba dolů a lomů, dobývání výhradních ložisek a jiné zásahy do zemské kůry - Legislativní postup při schvalování činnosti v oblasti hornictví. (44/88 Sb., 62/88 Sb., 412/92 Sb., 85/88 Sb., 121/89 Sb., 364/92 Sb., 172/92 Sb., 104/88 Sb.); Přehled bezpečnostních předpisů v oblasti hornictví (12/82 U.v., 22/89 Sb., 26/89 Sb., 51/89 Sb., 7/89 U.v., 73/94 Sb., 45/95 Sb., 202/95 Sb., 55/96 Sb., 52/97 Sb., 35/98 Sb., 239/98 Sb.) - Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb., hlavní okruhy, rozsah platnosti; Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – povinnost dodržovat a odpovědnost za dodržování vyhlášky, seznámení pracovníků z BP, povinnosti pracovníků (§3, §11, §15, §16) - Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. - objekty, pracoviště a zařízení (§4 – 10); Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – pracovníci (§11 – 17) - Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – mimořádné události, základní dokumentace (§18 22); Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – požadavky na pracovní prostředí (§23 – 28) - Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – úvodní ustanovení (§1 – 4); Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – důlní dráha a zařízení (§5 – 11) - Integrace států do hornictví (Statní báňská správa, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo ŽP); Státní báňská správa, působnost, organizace, úkoly, obvody působnosti, sankce (56/83 Sb. v. z. 120/93 Sb., 61/88 Sb.); Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo ŽP, působnost a kompetence v oblasti hornictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku