542-0352/02 – Civil Engineering and Mining Legislation (SBL)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
DOC43 Ing. Milan Dočkal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is understanding of the regulations associated with the mining and building industry.

Teaching methods

Summary

Students are introducing with the obligatory regulations in the field of mining. The purpose of the subject is to outline to students the legal principles of mining low - whether they will be mining engineers, geologists, minerals surveyors or other specialists in general practice. It is based on the three actual low in the Czech mining industry - Mining Act nr. 44/88, Exploitation and Mining Act nr. 61/88, Geological Act nr. 62/88. Besides of it the subject contents the summary of other mining legislation and its application.

Compulsory literature:

- Josef Luks: Sborník hornických předpisů, Nakladatelství ARCH - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: Stavební zákon a prováděcí předpisy po novele, Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Úvod do předmětu : Stavební zákon a Horní zákon obecně - Územní plánování, Stavební řád - Sankce, vyvlastnění, stavební úřady - Ochrana zvláštních zájmů evidence a ukládání dokumentace, společná ustanovení - Vyhlášky MMR ČR č. 131, 132, 137 - Ochrana nerostných zdrojů a bezpečnosti práce v normách nejvyšší právní síly - Základní ustanovení Horního zákona, povinnosti organizace, ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek - Výstavba dolů a lomů, dobývání výhradních ložisek a jiné zásahy do zemské kůry - Legislativní postup při schvalování činnosti v oblasti hornictví. (44/88 Sb., 62/88 Sb., 412/92 Sb., 85/88 Sb., 121/89 Sb., 364/92 Sb., 172/92 Sb., 104/88 Sb.); Přehled bezpečnostních předpisů v oblasti hornictví (12/82 U.v., 22/89 Sb., 26/89 Sb., 51/89 Sb., 7/89 U.v., 73/94 Sb., 45/95 Sb., 202/95 Sb., 55/96 Sb., 52/97 Sb., 35/98 Sb., 239/98 Sb.) - Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb., hlavní okruhy, rozsah platnosti; Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – povinnost dodržovat a odpovědnost za dodržování vyhlášky, seznámení pracovníků z BP, povinnosti pracovníků (§3, §11, §15, §16) - Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. - objekty, pracoviště a zařízení (§4 – 10); Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – pracovníci (§11 – 17) - Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – mimořádné události, základní dokumentace (§18 22); Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – požadavky na pracovní prostředí (§23 – 28) - Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – úvodní ustanovení (§1 – 4); Vyhláška ČBÚ č. 26/89 Sb. – důlní dráha a zařízení (§5 – 11) - Integrace států do hornictví (Statní báňská správa, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo ŽP); Státní báňská správa, působnost, organizace, úkoly, obvody působnosti, sankce (56/83 Sb. v. z. 120/93 Sb., 61/88 Sb.); Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo ŽP, působnost a kompetence v oblasti hornictví.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner