542-0353/03 – Safety Engineering I (BI I.)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

The subject is the one of the three volumes of the “Safety Engineering I. – III.” The safety engineering deals with a global summary of labor safety, hygiene of work, safety of industry and rescue services. The volume I. contents physical, chemical and mechanical nature of labor risks and their influence to the human body. The subject I. deals with the risk assessment, prevention in safety of work, valid legislation in the field of labor safety and state authority in labor safety.

Compulsory literature:

- Otáhal, A.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, skripta VŠB, Ostrava 1996 - Bakalář, V.: Aby práce neškodila zdraví. Práce, Praha 1992 - Weiss, Z.: Vlastnosti prachů a základy protiprašné techniky. SNTL Praha 1987 - Cox, S.: Safety, systems and people. Butterworth-Heinemann, Oxford,London 1996 - Bystřický, V.: Osvětlování. ČVUT Praha1997 - Damec, J.: Protivýbuchová prevence. Edice SPBI Spektrum č. 13, Ostrava 1999 - Časopis „Bezpečnost a hygiena práce“

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je součástí seriálu předmětů „Bezpečnostní inženýrství I. - III.“, podávající komplexní přehled problematiky ochrany zdraví při práci, hygieny práce, bezpečnosti průmyslu a záchranných služeb. V předmětu I. je výuka zaměřena na fyzikální, chemickou a mechanickou podstatu působících rizik a jejich vlivů na fyziologii člověka. Výuka je rovněž zaměřena na platnou legislativu v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, státní dozor nad bezpečnosti práce a hygienický dozor pracovních podmínek, hodnocení rizik na pracovištích, prevenci a kategorizaci pracovišť

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 13  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.