542-0357/03 – Safety Engineering II (BI II)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

The subject is the one of the three volumes of the “Safety Engineering I. – III.”. The safety engineering deals with a global summary of labor safety, hygiene of work, safety of industry and rescue services. The volume II. contents fundamental laws of airflow, ventilation, air-conditioning, heating, microclimate. The subject is focused to the application of that relevant items in industry and civil buildings. Further, measurement of the parameters of the microclimate, harmful impurities in air and specification of their influence to a human body

Compulsory literature:

- Prokop, Adamus, Chovanec: Větrání hlubinných dolů, skripta VŠB - Šiška, Otáhal, Prokop, Sedlatý: Banské vetranie - Otáhal, Mičulek, Prokop: Separátní větrání

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Účelem předmětu je komplexní úprava vnitřního klimatu budov, tj. zvládnutí základní problematiky větrání, klimatizace a vytápění budov. Zvládnutí teoretických základů a výpočtových podkladů pro projektování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Dále pak fyziologické a hygienické základy nutné pro posouzení vnitřního prostředí budov a jeho vlivu na člověka. Metody posuzování a měření tepelného stavu prostředí. Čistota ovzduší a metody měření a vyhodnocování stavu ovzduší na pracovišti i v obytných budovách. Větrání s přirozeným a nuceným oběhem vzduchu. Vzduchovody a jejich příslušenství. Druhy klimatizačních zařízení. Ohřívače a chladiče vzduchu. Vytápění měst a sídlišť. Ekonomická efektivnost a automatická regulace vytápěcích a klimatizačních zařízení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 13  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner