542-0358/02 – Safety Engineering III (B III)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

The subject provides detailed outline of health and safety protection, working hygiene and industrial safety and rescue operations. The problems of accident investigation, accident prevention and repression a crisis management are discussed, as well as the organization of “complex rescue system”. The basics of human physiology are explained, relevant to minimizing the consequences of accident and successful rescue actions. Students also gain the knowledge of fire safety, fire fighting and fire extinguishing materials.

Compulsory literature:

-Faster, P.: Báňské záchranářství I., kompendium pro báňské záchranáře. Montanex Ostrava 2000 -Hanuška, Z.: Organizace jednotné požární ochrany I. Edice SPBI Spektrum č. 13, Ostrava 1999 -Kvarčák, M.: Požární taktika v příkladech. Edice SPBI Spektrum č. 13, Ostrava 1999 -Adamus, A.: Báňské záchranná služba Velké Británie. Uhlí, rudy, geologický průzkum, 5/1997. -Adamus, A.: Environmental Technology & Safety Management Study of British Coal Mines.International Mining Consultants Limited, Huthwaite, 1996.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Záchranné služby ČR, požární ochrana ČR - organizace, výcvik, vybavení a zásahová činnost ·Báňská záchranná služba ČR, historie, organizace báňské záchranné služby v ČR, pohotovost, zásahová činnost, příprava a výcvik báňských záchranářů, zásahové prostředky ·Báňská záchranná služba Velké Británie, organizace, výcvik, vybavení a zásahová činnost ·Integrovaný záchranný systém ČR, CTV Ostrava, organizace zásahová činnost ·Fyziologie dýchání, klasifikace dýchací techniky, platné normy v oblasti DT ·Pracovní dýchací přístroje regenerační - BG 174, BG 4, W 70, SEFA, ČSN EN 145, pracovní dýchací přístroje s otevřeným okruhem Saturn, Tajfun, ČSN EN 250, 402 ·Sebezáchranné dýchací přístroje filtrační, izolační, ZP 4, ŠSS-1Uč, ČSN EN 401, únikové dýchací přístroje AU 9, SR 100, ČSN EN 403 ·Mimořádné události, jejich charakteristika, zásahové práce ve výškách a nad volnou hloubkou, ČSN EN 361, rizika prací a zásahů pod vodou ·Hasební látky, ruční hasicí přístroje, zdolávání a prevence endogenních a exogenních požárů ·Taktika zásahu po výbuchu, při závalech a důlních otřesech ·Taktika zásahů při průvalech, průtržích ·Zásahy v obtížných tepelných podmínkách ·Lokalizační a komunikační technika

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner