542-0360/01 – Network Analysis and Optimalization (AaOS)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Úvod do předmětu, definice základních pojmů, význam studia sítí, síťové aplikace. Základy teorie grafů, síť jako ohodnocený graf, uzly a větve, orientované a neorientované cesty. Toky a cirkulace v sítích. Problém maximálního toku v síti. Sledy a nejkratší cesty. Dále viz. osnova předmětu

Compulsory literature:

1.Demel, J.: Grafy, SNTL Praha, 1988 2.Otáhal, A.: Míček, D.: Řešení větrních sítí, skripta VŠB-TU Ostrava, 1997 3.Mandel, C.: Applied Network Optimization, Academic Press, London, 1979 4.Winston, W.: Operation Research, Duxbury Press, Belmont, CA, USA, 1997 5.Glover, F. et al.: Network Models and Their Applications in Practice, Wiley, New York, USA, 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu, definice základních pojmů, význam studia sítí, síťové aplikace 2.Základy teorie grafů, síť jako ohodnocený graf, uzly a větve, orientované a neorientované cesty 3.Toky a cirkulace v sítích 4.Problém maximálního toku v síti 5.Sledy a nejkratší cesty 6.Dopravní problémy s konstantní hodnotou větví 7.Dopravní problémy s proměnnou hodnotou větví v závislosti na toku 8.Konstrukce sítí, stromové a tokové sítě v podmínkách omezení 9.Využití metod lineárního programování při řešení sítí – definice problému, určení optimalizační funkce, zavedení rozhodovacích proměnných 10.Využití metod lineárního programování při řešení sítí – simplexový algoritmus 11.Využití metod lineárního programování při řešení sítí – řešení problémů nejkratší cesty, maximálního toku a extrémní kostry 12.Optimalizace sítí – metoda kritické cesty (CPM) 13.Optimalizace sítí – metoda PERT 15.Praktické příklady řešení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner