542-0364/01 – Bezpečnost práce v průmyslu (BPP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětuIng. Petr Urban, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Urban, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, v průmyslových závodech. Dále studenti získávají potřebné informace z oblasti technického vybavení a prevence požárů, integrovaného zachranného systému, řešení krizových situací.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se souhrnně zabývá: opatřeními k ochraně života a zdraví pracovníků v průmyslové činnosti ,opatřeními k zabezpečení materiálních hodnot.V okruzích předmětu jsou probírány základní způsoby hodnocení bezpečnostních rizik v průmyslu..Od definování účelu hodnocení bezpečnosti práce v průmyslu,přes identifikaci nebezpečí,sběr informací, posouzení následků a pravděpodobnost jejich vzniku až po vyhodnocení závažnosti.

Povinná literatura:

-Otáhal : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (bezpečnostní a hygienická rizika),VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1996. -Chmúrny, Prokop, Bakošová : Automatizované radenie chemickotechnologických procesov, Bratislava, Alfa 1988. -Sinay J,. Majer I,. Oravec M,.: Rizika technických zariadení, manažérstvo rizik , OTA, a.s. Košice 1997. -Zákon č. 262/06 Sb., Zákoník práce. -ČSN EN 1050, Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro stanovení rizikovosti. -Metodický návod č. 18 hlavního hygienika ČR, prosince 1998. -Vyhláška Státního úřadu bezpečnosti práce 309/06 Sb., 251/05 Sb.a Českého báňského úřadu č. 22/89 Sb. a 26/89 Sb. NV 494/02 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technických zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků. -Program bezpečný podnik: VÜBP Praha, Praha 1997.

Doporučená literatura:

Jaroslav Čermák:Bezpečnost práce I,II.EUROUNION Praha-2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní a semestralní práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Bezpečnost práce v průmyslové výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 2.Podstata a cíle bezpečnosti práce v průmyslu. Formulace problému, pojetí bezpečnosti práce. 3.Kategorizace prací dle Metodického návodu č. 18 hlavního hygienika ČR z prosince 1998. 4.Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce : zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců. 5.Rizika na pracovišti a jejich hodnocení.Stanovení a vyhodnocení rizik. 6.Základní činitelé ovlivňující úroveň bezpečnosti práce v průmyslu , požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti práce. 7.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku úrazů. První pomoc. 8.Bezpečnostní technik - kvalifikace, postavení u zaměstnavatele,zařazení do systému řízení bezpečnosti průmyslové činnosti. 9.Úloha bezpečnostního technika v procesu vyhledávání rizik na pracovištích. 10.Příčiny a prevence vzniku chyb a selhání člověka v průmyslové výrobní činnosti. 11.Bezpečnost a spolehlivost systému člověk – technika – pracovní podmínky. 12.Bezpečnost a spolehlivost v automatizovaném systému řízení technologických procesů. 13.Metodika programu „Bezpečný podnik“: koncepce, organizační zabezpečení,komunikace,kvalifikace,spolupráce, motivace a technické zabezpečení. 14.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 30  0 3
        Písemka Písemka 30  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.