542-0367/05 – Větrání budov (VB)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIC24 Ing. Dalibor Míček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětů je seznámení studentů s fyzikální podstatou pohybu vzduchu, ke kterému dochází při větrání a s její následnou aplikací na konkrétní případy větrání občanských a průmyslových budov.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětů je seznámení studentů s fyzikální podstatou pohybu vzduchu, ke kterému dochází při větrání a s její následnou aplikací na konkrétní případy větrání občanských a průmyslových budov. Do výuky je také zařazena nejnovější metoda řešení větrání budov pomocí matematického modelování turbulentního přenosu hmoty, hybnosti, příměsí a energie – práce s programem Fluent – Airpak (dodán na trh v r. 2000)

Povinná literatura:

- J. Chyský, K. Hemzal: Větrání a klimatizace, technický průvodce 1993 - J. Cihelka a kol.: Vytápění, větrání a klimatizace, SnTL 1985 - Airpak User’s Guide - L.Suchan: Termodynamika důlního větrání SNTL 1975 - Fluent Europe Computational Fluid Dynamics Software -manuál pro Fluent

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Termodynamika plynů Ideální plyn;zákon Boyleův;zákon Daltonův;stavová rovnice ideálního plynu;směsi plynů Vlhký vzduch- vlhkost vzduchu;hustota,entalpie vlhkého vzduchu;Mollierův i-x diagram 2.Proudění vzduchu ve vzduchovodech Rovnice kontinuity;Bernoulliho rovnice;Tlakové ztráty při proudění tekutin potrubím-ztráty třením,místní ztráty,celková ztráta;Průběh tlaku v potrubí. 3.Matematické modelování proudění vzduchu Rovnice kontinuity ,rovnice pohybu,rovnice mechanické energie- makroskopická,mikroskopická bilance 4.Matematické modelování proudění vzduchu Matematické modelování turbulentního proudění-turbulentní model k-e 5.Matematické modelování proudění vzduchu Program Fluent-AIRPAK - matematické modelování proudění metodou konečných objemů 6.Ventilátory Všeobecné pojmy,rozdělení;bezrozměrné parametry ventilátorů;podobnostní vztahy; charakteristiky vent.;paralelní a sériová spolupráce vent . 7.Výpočet vzduchovodů Tlakové poměry v potrubní síti vzduchovodů;Aerodynamický výpočet vzduchovodů; Regulace sítě vzduchovodů. 8.Výpočet výměny vzduchu při větrání Výměna vzduchu při větrání místnosti se zdroji škodlivin,výměna vzduchu při trvalém větrání Výměna vzduchu při současném výskytu několika škodlivin,výměna vzduchu v obytných místnostech;Výměna vzduchu při větrání místností se zdroji tepla. 9.Větrání s přirozeným oběhem vzduchu Rozdělení tlaku v budově-tlak vyvozený účinkem rozdílu teplot,tlak vyvozený účinkem větrů Infiltrace;Aerace;Šachtové větrání. 10.Nucené větrání Nucené větrání kombinované s přirozeným;Větrání s nuceným přívodem i odvodem; Požární ochrana 11.Místní větrání Vzduchové sprchy;Vzduchové oázy;Vzduchové clony 12.Větrání občanských budov Obytné budovy a hotely;Stravovací zařízení;Kulturní objekty;Sportovní zařízení;Obchodní objekty;Zdravotnická zařízení;Výškové budovy;Výpočetní střediska 13.Větrání průmyslových budov Provozy teplé a horké;Provozy mokré;Provozy s vývinem prachu,plynů a par;Provozy chladné 14.Větrání v podmínkách požáru Přirozené větrání,nucené větrání,podtlaková ventilace,přetlaková ventilace Cvičení: Forma cvičení je převážně výpočetní ,kdy se řeší základní úlohy z termomechaniky,proudění a z oblasti ventilátorů. Potom následuje řešení komplexních úloh v případě přirozeného nebo nuceného větrání a to i v případě havarijní situace jakou představuje vznik požáru v budově. -stavová rovnice, vlhký vzduch-hustota,relativní a měrná vlhkost,entalpie -ohřev a ochlazování vlhkého vzduchu i-x diagram, směsi vlhkého vzduchu -proudění vzduchu Bernoulliho rovnice,rovnice kontinuity -tlaková ztráta při prodění vzduchu,celkový a statický tlak -průběh tlaku při proudění vzduchu v potrubním systému -tlaková charakteristika ventilátoru-měření,přepočet na jiné otáčky motoru -paralelní a sériová spolupráce ventilátoru,redukovaná charakteristika -potrubní systém a ventilátor-stanovení pracovního bodu -termický vztlak,šachtové větrání -termický vztlak při požáru spolupráce s ventilátorem V rámci čtyř praktických laboratorních cvičení jsou realizovány následující úlohy: -seznámení s měřící technikou -měření rychlostního profilu v kruhovém profilu a výpočet střední rychlosti -měření a vyhodnocení ztrátového součinitele kolena a rovného úseku potrubí -změření a vyhodnocení charakteristiky axiálního ventilátoru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.