542-0368/01 – Occupational Hygiene (HP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantorIng. Petr Urban, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Urban, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

Předmět hygiena práce se zabývá : - v oblasti okruhu hygieny výkladem preventivních opatřeních optimalizujících práci a zbavujících ji negativních vlivů na zdraví člověka, - v oblasti okruhu hygieny práce výkladem nalézání a uplatňování metod a prostředků, jejichž cílem je zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky, ani mentálně

Compulsory literature:

Zákon č. 126/94 Sb. -Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků. Vyhláška MVPS ze dne 11. října 1994 , kterou se stanoví rozsah a bližší poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, pracovních a desinfekčních prostředků, ve znění pozdějších změn a doplňků. Vyhláška č. 342/97 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemoci z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. Nařízení vlády č. 290/95 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Hygienické a zdravotnické předpisy, VAVA Ostrava, Ostrava 1998. Bakalář V.:Aby práce neškodila zdraví, Práce 1992.

Recommended literature:

Jaroslav Čermák:Bezpečnost práce I,II.EUROUNION Praha-2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a hygieny práce 2. Bezpečnost a hygiena práce - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 3. Povinnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce : -zaměstnavatele, -vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele, -zaměstnanců. 4. Schéma činitelů ovlivňujících úroveň hygieny práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a hygieny práce . 5. Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňky - okruhy vztahující se k bezpečnosti a hygieně práce. 6. Hygiena práce, charakteristika oboru. 7. Hygienické předpisy, hygienické limity. 8.Hygienická služba a dozor, členění. 9. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání. 10.Profesionální onemocnění, nemoci z povolání. 11.Zproštění zaměstnavatele za škodu. Úplné, částečné. 12. Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště, ochranné pracovní pomůcky,osobní ochranné pracovní pomůcky. 13. Výchova k hygienicky nezávadné práci v současné době průmyslové transformace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 16  0
                Other task type Other task type 17  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 32  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner