542-0370/01 – Větrání a bezpečnost práce (VaBP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umět a znát problematiku větrních bilancí dolů včetně příslušných výpočtů. Předmět se souhrnně zabývá opařeními a prevencí k ochraně života a zdraví pracovníků včetně ochrany materiálních hodnot. V tématických okruzích jsou řešeny oblasti ochrany lidského zdraví a společensko-ekonomických zájmů. Oblast legislativy hornictví a pracovněprávních vztahů.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů s fyzikální podstatou pohybu vzduchu, ke kterému dochází při větrání a s její následnou aplikací na konkrétní případy větrání občanských a průmyslových budov.Do výuky je také zařazena nejnovější metoda řešení větrání budov pomocí matematického modelování turbulentního přenosu hmoty, hybnosti, příměsí a energie – práce s programem Fluent – Airpak (dodán na trh r. 2000)

Povinná literatura:

J.Chyský,K.Hemzal: Větrání a klimatizace, technický průvodce 1993 J.Cihelka a kol.: Vytápění,větrání a klimatizace, SNTL 1985 L.Suchan: Termodynamika důlního větrání, SNTL 1975

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek (maximálně 14 bodů v každé formě výuky) Přednáška: 1.Termodynamika plynů Ideální plyn;zákon Boyleův;zákon Daltonův;stavová rovnice ideálního plynu;směsi plynů Vlhký vzduch- vlhkost vzduchu;hustota,entalpie vlhkého vzduchu;Mollierův i-x diagram 2.Proudění vzduchu ve vzduchovodech Rovnice kontinuity;Bernoulliho rovnice;Tlakové ztráty při proudění tekutin potrubím-ztráty třením,místní ztráty,celková ztráta;Průběh tlaku v potrubí. 3.Matematické modelování proudění vzduchu v uzavřených prostorech Rovnice kontinuity ,rovnice pohybu,rovnice mechanické energie;Turbulentní model k-e Program FLUENT -AIRPAK matematické modelování turbulentního přenosu hmoty,hybnosti,příměsí a energie při proudění směsi plynů-3 přednášky 4.Ventilátory Všeobecné pojmy,rozdělení;bezrozměrné parametry ventilátorů;podobnostní vztahy; charakteristiky vent.;paralelní a sériová spolupráce vent . 5.Výpočet vzduchovodů Tlakové poměry v potrubní síti vzduchovodů;Aerodynamický výpočet vzduchovodů; Regulace sítě vzduchovodů. 6.Výpočet výměny vzduchu při větrání Výměna vzduchu při větrání místnosti se zdroji škodlivin,výměna vzduchu při trvalém větrání Výměna vzduchu při současném výskytu několika škodlivin,výměna vzduchu v obytných místnostech;Výměna vzduchu při větrání místností se zdroji tepla. 7.Větrání s přirozeným oběhem vzduchu Rozdělení tlaku v budově-tlak vyvozený účinkem rozdílu teplot,tlak vyvozený účinkem větrů Infiltrace;Aerace;Šachtové větrání. 8.Nucené větrání Nucené větrání kombinované s přirozeným;Větrání s nuceným přívodem i odvodem; Požární ochrana 9.Místní větrání Vzduchové sprchy;Vzduchové oázy;Vzduchové clony 10.Větrání občanských budov Obytné budovy a hotely;Stravovací zařízení;Kulturní objekty;Sportovní zařízení;Obchodní objekty;Zdravotnická zařízení;Výškové budovy;Výpočetní střediska 11.Větrání průmyslových budov Provozy teplé a horké;Provozy mokré;Provozy s vývinem prachu,plynů a par;Provozy chladné 12.Větrání v podmínkách požáru Přirozené větrání,nucené větrání,podtlaková ventilace,přetlaková ventilace Cvičení: Úkolem cvičení je konkrétní řešení různých variant větrání v reálných podmínkách , Forma cvičení je převážně výpočetní ,kdy se řeší základní úlohy z termomechaniky,proudění a z oblasti ventilátorů. Potom následuje řešení komplexních úloh v případě přirozeného nebo nuceného větrání a to i v případě havarijní situace jakou představuje vznik požáru v budově.Jelikož technické větrání staveb bylo zatím založeno na empirických veličinách jsou studenti také seznámeni z nejmodernějšími metodami řešení větrání staveb (divadel,kin,koncertních sálů…..)pomocí matematického modelování-řešení soustav nelineárních diferenciálních rovnic druhého řádu –program FLUENT. V rámci čtyř praktických cvičení jsou realizovány následující úlohy: -seznámení s měřící technikou -vyhodnocení střední rychlosti z naměřeného rychlostního profilu -měření a vyhodnocení ztrátového součinitele kolena a rovného úseku potrubí -změření a vyhodnocení charakteristiky ventilátoru –tři body charakteristiky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku