542-0371/01 – Hornická legislativa ()

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
DOC43 Ing. Milan Dočkal
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Výukový předmět je zaměřen na historii horního práva, současnou právní základnu hornictví ČR, integraci státu do hornictví, informaci o požadavcích na ochranu nerostného bohatství v zahraničí. Podává přehled o současné platné legislativě hornictví a její aplikaci v praxi. Seznámí posluchače s obsahem předmětných zákonných právních norem, s podstatnou částí prováděcích vyhlášek a odvozených právních aktů státní báňské správy upravujících hospodárné využívání nerostných zdrojů, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem. Součásti výuky jsou rovněž legislativní požadavky na odbornou způsobilost v oblasti geologie a hornictví, požadavky ústředních orgánů státní správy na povolování geologických prací, hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Povinná literatura:

Literatura - Makárius, R.: České horní právo díl 1. Montanex, Ostrava 1999 - Makárius, R.: České horní právo díl 2. Montanex, Ostrava 2000 - Předmětné obecně závazné předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů - Woodley, D.G.: Coal Mining Law for the Land Practitioner, Oyez, London 1992 - ASPI (CD ROM software - Automatizovaný systém právních informací)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

· Právní normativní akty, obecně závazné předpisy, legislativní proces, platnost a účinnost právních předpisů ,vyhlašování, číslování, publikační zdroje platných právních předpisů · Historie horního práva · Integrace státu do hornictví - Státní báňská správa, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo ŽP · Předpisy v oblasti horního práva, hlavní okruhy. · Ochrana nerostných zdrojů a bezpečnosti práce v právních normách nejvyšší právní síly · Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem · Horní zákon, hlavní okruhy, dodatky · Horní zákon - nerostné bohatství, nerosty, ložiska, povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska, oznamovací povinnost · Zákon o geologických pracích, předpisy související. · Hospodárné využívání výhradních ložisek, povolování a ohlašování hornické činnosti · Plán otvírky a přípravy dobývání · Úhrady a finanční rezervy související s hornickou činnosti a využití těchto prostředků. · Odborná způsobilost v oblasti hornictví, udělování osvědčení o odborné způsobilosti, oprávnění a povolení v oblasti hornictví · Legislativní postup při schvalování činnosti v oblasti hornictví · Příklady legislativních požadavků v oblasti hornictví v EU, USA

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 20  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku