542-0379/02 – Bezpečnost práce (BP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuIng. Petr Urban, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Urban, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, hodnocení a minimalizaci v pracovním prostředí, a to včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií. Dále studenti získávají potřebné informace z oblasti technického vybavení a OOPP z oblasti bezpečnosti práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se souhrnně zabývá opatřeními k ochraně života a zdraví pracovníků a opatřeními k zabezpečenímateriálních bodnot. V tématických okruzích jsou řešeny otázky vzájemného prolínání zájmu a potřeb k ochraně lidského zdraví, zájmů společensko-ekonomických, zájmů vlastnických a zájmů pracovněprávních.

Povinná literatura:

-Úmluva Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku 1981. -Zákon č. 262/06 Sb. - Zákoník práce. -Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/89 Sb. o bezpečnosti provozu -Nařízení vlády 494/2001 Sb.,o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technických zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků. -Zákon č. 174/68 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, se změnami a doplňky provedenými zák. ČNR č. 575/90 Sb., č. 159/92 Sb. a zák. č. 47 /94 Sb., č. 124/00 Sb.,ve znění pozdějších změn a doplňků. -Zákon č. 86/92 Sb., Zákon o zdraví lidu ve znění pozdějších a doplňujících předpisů -Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : IVBP Praha, Brno 1996.

Doporučená literatura:

Jaroslav Čermák:Bezpečnost práce I,II.EUROUNION Praha-2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci . 2.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci : -zaměstnavatele, -vedoucích zaměstnanců, -zaměstnanců. 4.Osobní ochranné pracovní prostředky, Vyhláška MVPS ze dne 11. října 1994 ve znění pozdějších změn a doplňků. 5.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovní rizika, kategorizace pracovišť. 6.Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňků 7.Okruhy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygiena práce. 8.Zákon č. 174/68 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, se změnami a doplňky provedenými zák. ČNR č 575/90 Sb., č.159/92 Sb. a zák. č. 47/94 Sb., č.124/00 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozsah působnosti, úkoly a oprávnění orgánů a organizací státního odborného dozoru. 9.Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů 10.Úrazová statistika - zdroje příčiny úrazů. Úrazová četnost, úrazová závažnost. Význam těchto ukazatelů. Choroby z povolání, odškodňování pracovních úrazů. 11.Zákon č. 65/65 Sb., - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků. 12.Výchova k bezpečné práci, ověřování znalostí a jejich přezkušováni z bezpečnostních předpisů - kvalifikační předpoklady. 13.Bezpečnostní technik - kvalifikace, postavení u zaměstnavatele, zařazení do systému řízení. 14.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 16  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 17  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku