542-0387/03 – Protizáparová prevence a represe (PPaR)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést posluchače k analýze a posouzení aplikace obdržených informací v oblasti protizáparové prevence a represe.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá jedním z nejzávažnějších rizik uhelného hornictví - problematikou endogenních požárů, jejich prevencí a represí. K hlavním okruhům předmětu v oblasti prevence samovznícení patří chemicko-fyzikální vlastnosti uhelné hmoty, teorie vzniku samovznícení, metody hodnocení náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení, , statistika výskytu endogenních požárů v uhelných hlubinných dolech OKR, přírodní a technické faktory ovlivňující vznik endogenních požárů, včasné určování samovznícení (indikační plyny, infratechnologie), zásady prevence samovznícení v dolech, aerodynamika závalových prostor stěnových porubů, aplikace technických prostředků protizáparové prevence (inhibitory, dusík, utěsňování závalů, regulace deprese aj.). V oblasti represe patří k hlavním okruhům předmětu zdolávání důlních požárů, zásahový řád báňské záchranné služby. 1. Fyzikálně-chemické vlastnosti uhlí ovlivňující jeho náchylnost k oxidaci 2. Teorie vzniku samovznícení 3. Metody hodnocení náchylnosti uhlí k samovznícení 4. Náchylnost slojí OKR k samovznícení, statistika výskytu samovz. v OKR 5. Metody včasného zjišťování vzniku samovznícení 6. Hodnocení indikačních plynů samovznícení 7. Přírodní a technické faktory ovlivňující vznik samovznícení 8. Provozně-technologická kritéria hodnocení rizika vzniku samovznícení 9. Metody protizáparové prevence 10. Aerodynamika závalových prostor, ovlivňování,modelování 11. Preventivní inertizace závalových prostor stěnových porubů 12. Potlačování endogenních požárů 13. Represe endogenních požárů, přímý zásah, inetrizace, uzavírání požářiště 14. Problematika endogenních požárů na uhelných lomech

Povinná literatura:

Adamus, A. : Náchylnost slojí OKR k samovznícení. Sborník vědeckých prací HGF VŠB-TU Ostrava, č. 13, Ostrava 2004. Taraba, B.: Nízkoteplotní oxidace a samovznícení uhelné hmoty. Ostravská univerzita, Ostrava 2003. Makarius, B.: Inertizace při důlních požárech. SNTL Praha 1993. Balog K.: Samovznietenie. Edice SPBI Spektrum 21., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Ostrava 1999.

Doporučená literatura:

Faster, P., et all.: Báňské záchranářství I, Montanex, Ostrava 2000. Faster, P., et all.: Báňské záchranářství II. Montanex, Ostrava 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá jedním z nejzávažnějších rizik uhelného hornictví - problematikou endogenních požárů, jejich prevencí a represí. K hlavním okruhům předmětu v oblasti prevence samovznícení patří chemicko-fyzikální vlastnosti uhelné hmoty, teorie vzniku samovznícení, metody hodnocení náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení, , statistika výskytu endogenních požárů v uhelných hlubinných dolech OKR, přírodní a technické faktory ovlivňující vznik endogenních požárů, včasné určování samovznícení (indikační plyny,infratechnologie), zásady prevence samovznícení v dolech, aerodynamika závalových prostor stěnových porubů, aplikace technických prostředků protizáparové prevence (inhibitory, dusík, utěsňování závalů, regulace deprese aj.). V oblasti represe patří k hlavním okruhům předmětu zdolávání důlních požárů zásahový řád báňské záchranné služby. Výukový předmět je doplněn informacemi o problematice endogenních požárů na uhelných lomech a platnou obecně závazná a interní legislativou. 1. Fyzikálně-chemické vlastnosti uhlí ovlivňující jeho náchylnost k oxidaci 2. Teorie vzniku samovznícení 3. Metody hodnocení náchylnosti uhlí k samovznícení 4. Náchylnost slojí OKR k samovznícení, statistika výskytu samovznícení v OKR 5. Metody včasného zjišťování vzniku samovznícení 6. Hodnocení indikačních plynů samovznícení 7. Přírodní a technické faktory ovlivňující vznik samovznícení 8. Provozně-technologická kritéria hodnocení rizika vzniku samovznícení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: ==============================

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku