542-0387/03 – Protizáparová prevence a represe (PPaR)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést posluchače k analýze a posouzení aplikace obdržených informací v oblasti protizáparové prevence a represe.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá jedním z nejzávažnějších rizik uhelného hornictví - problematikou endogenních požárů, jejich prevencí a represí. K hlavním okruhům předmětu v oblasti prevence samovznícení patří chemicko-fyzikální vlastnosti uhelné hmoty, teorie vzniku samovznícení, metody hodnocení náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení, , statistika výskytu endogenních požárů v uhelných hlubinných dolech OKR, přírodní a technické faktory ovlivňující vznik endogenních požárů, včasné určování samovznícení (indikační plyny, infratechnologie), zásady prevence samovznícení v dolech, aerodynamika závalových prostor stěnových porubů, aplikace technických prostředků protizáparové prevence (inhibitory, dusík, utěsňování závalů, regulace deprese aj.). V oblasti represe patří k hlavním okruhům předmětu zdolávání důlních požárů, zásahový řád báňské záchranné služby.

Povinná literatura:

ADAMUS, Alois. Náchylnost slojí OKR k samovznícení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. Monografie, 13. ISBN 80-248-0585-5. TARABA, Boleslav. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty. [Ostrava]: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-832-5. MAKARIUS, Roman. Inertizace při důlních požárech. SNTL Praha 1993. BALOG, Karol. Samovznietenie: samozahrievanie, vznietenie, vzplanutie. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999. SPBI Spektrum. Červená řada, 21. ISBN 80-86111-45-8. BANERJEE, Sudhish Chandra. Prevention and combating mine fires. Rotterdam: A.A. Balkema, 2000. ISBN 90-5809-212-7.

Doporučená literatura:

FASTER, Petr, Roman MAKARIUS a Václav POŠTA. Báňské záchranářství I: kompendium pro báňského záchranáře. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 80-7225-043-4. FASTER, Petr, Roman MAKARIUS a Václav POŠTA. Báňské záchranářství II: kompendium pro vedoucí likvidace havárie. Ostrava: Montanex, 2004. ISBN 80-7225-132-5. KALOUSEK, Jaroslav. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999. SPBI Spektrum. Červená řada, 4. ISBN 80-86111-34-2. ENRIGHT, Chris a Robert FERRITER. -Mine Rescue Manual: A Comprehensive Guide for Mine Rescue Team Members. 2014. ISBN 978-0873354059.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

průběžný test, seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti uhlí ovlivňující jeho náchylnost k oxidaci 2. Teorie vzniku samovznícení 3. Metody hodnocení náchylnosti uhlí k samovznícení 4. Náchylnost slojí OKR k samovznícení, statistika výskytu samovz. v OKR 5. Metody včasného zjišťování vzniku samovznícení 6. Hodnocení indikačních plynů samovznícení 7. Přírodní a technické faktory ovlivňující vznik samovznícení 8. Provozně-technologická kritéria hodnocení rizika vzniku samovznícení 9. Metody protizáparové prevence 10. Aerodynamika závalových prostor, ovlivňování,modelování 11. Preventivní inertizace závalových prostor stěnových porubů 12. Potlačování endogenních požárů 13. Represe endogenních požárů, přímý zásah, inetrizace, uzavírání požářiště 14. Problematika endogenních požárů na uhelných lomech

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní