542-0387/04 – Protizáparová prevence a represe (PPaR)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést posluchače k analýze a posouzení aplikace obdržených informací v oblasti protizáparové prevence a represe.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá jedním z nejzávažnějších rizik uhelného hornictví - problematikou endogenních požárů, jejich prevencí a represí. K hlavním okruhům předmětu v oblasti prevence samovznícení patří chemicko-fyzikální vlastnosti uhelné hmoty, teorie vzniku samovznícení, metody hodnocení náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení, , statistika výskytu endogenních požárů v uhelných hlubinných dolech OKR, přírodní a technické faktory ovlivňující vznik endogenních požárů, včasné určování samovznícení (indikační plyny, infratechnologie), zásady prevence samovznícení v dolech, aerodynamika závalových prostor stěnových porubů, aplikace technických prostředků protizáparové prevence (inhibitory, dusík, utěsňování závalů, regulace deprese aj.). V oblasti represe patří k hlavním okruhům předmětu zdolávání důlních požárů, zásahový řád báňské záchranné služby.

Povinná literatura:

ADAMUS, Alois. Náchylnost slojí OKR k samovznícení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. Monografie, 13. ISBN 80-248-0585-5. TARABA, Boleslav. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty. [Ostrava]: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-832-5. MAKARIUS, Roman. Inertizace při důlních požárech. SNTL Praha 1993. BALOG, Karol. Samovznietenie: samozahrievanie, vznietenie, vzplanutie. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999. SPBI Spektrum. Červená řada, 21. ISBN 80-86111-45-8. BANERJEE, Sudhish Chandra. Prevention and combating mine fires. Rotterdam: A.A. Balkema, 2000. ISBN 90-5809-212-7.

Doporučená literatura:

FASTER, Petr, Roman MAKARIUS a Václav POŠTA. Báňské záchranářství I: kompendium pro báňského záchranáře. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 80-7225-043-4. FASTER, Petr, Roman MAKARIUS a Václav POŠTA. Báňské záchranářství II: kompendium pro vedoucí likvidace havárie. Ostrava: Montanex, 2004. ISBN 80-7225-132-5. KALOUSEK, Jaroslav. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999. SPBI Spektrum. Červená řada, 4. ISBN 80-86111-34-2. ENRIGHT, Chris a Robert FERRITER. -Mine Rescue Manual: A Comprehensive Guide for Mine Rescue Team Members. 2014. ISBN 978-0873354059.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá jedním z nejzávažnějších rizik uhelného hornictví - problematikou endogenních požárů, jejich prevencí a represí. K hlavním okruhům předmětu v oblasti prevence samovznícení patří chemicko-fyzikální vlastnosti uhelné hmoty, teorie vzniku samovznícení, metody hodnocení náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení, , statistika výskytu endogenních požárů v uhelných hlubinných dolech OKR, přírodní a technické faktory ovlivňující vznik endogenních požárů, včasné určování samovznícení (indikační plyny,infratechnologie), zásady prevence samovznícení v dolech, aerodynamika závalových prostor stěnových porubů, aplikace technických prostředků protizáparové prevence (inhibitory, dusík, utěsňování závalů, regulace deprese aj.). V oblasti represe patří k hlavním okruhům předmětu zdolávání důlních požárů zásahový řád báňské záchranné služby. Výukový předmět je doplněn informacemi o problematice endogenních požárů na uhelných lomech a platnou obecně závazná a interní legislativou. 1. Fyzikálně-chemické vlastnosti uhlí ovlivňující jeho náchylnost k oxidaci 2. Teorie vzniku samovznícení 3. Metody hodnocení náchylnosti uhlí k samovznícení 4. Náchylnost slojí OKR k samovznícení, statistika výskytu samovznícení v OKR 5. Metody včasného zjišťování vzniku samovznícení 6. Hodnocení indikačních plynů samovznícení 7. Přírodní a technické faktory ovlivňující vznik samovznícení 8. Provozně-technologická kritéria hodnocení rizika vzniku samovznícení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.