542-0410/02 – Úprava nerostných surovin (UNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. František Tichánek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definování a popsání základních poznatků z oblasti úpravy nerostných surovin

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Úprava nerostných surovin je soubor procesů, navazujících bezprostředně na fázi jejich dobývání a získávání. Slouží k obohacení vytěžené suroviny užitkovou složkou tak, aby byla tato surovina dále využitelná či zpracovatelná. Procesy používané při úpravě surovin jsou dnes z velké části používány rovněž při recyklaci nejrůznějších druhů odpadů.Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě uhlí,rud,nerudních nerostných surovin a odpadů

Povinná literatura:

Bláhová,O a kol.: Fyzikální rozdružovací procesy I. Skripta VŠB Ostrava Cagaš,Z.: Fyzikální rozdružovací procesy II.Skripta VŠB Ostrava Dinter,O.: Drcení a mletí nerostných surovin Nováček,J.: Technologie úpravy uhlí I,II. Skripta VŠB-TU Ostrava 6)Kozák,J.;Botula,J.: Úpravnická technologická analýza.Skripta VŠB Ostrava

Doporučená literatura:

Nováček,J.: Technologie úpravy uhlí I,II. Skripta VŠB-TU Ostrava Kozák,J.;Botula,J.: Úpravnická technologická analýza.Skripta VŠB Ostrava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Základní pojmy z oblasti úpravy užitkových surovin, rozdělení úpravnických procesů 2)Přípravné úpravnické procesy(drcení,mletí a třídění surovin) 3)Fyzikální separační procesy(gravitační,magnetické,elektrostatické,optické) 4)Fyzikálně-chemické separační procesy (flotace) 5)Termické procesy (aglomerace,briketování) 6)Pomocné úpravnické procesy(odvodňování,odprašování) 7)Technologie úpravy uhlí 8)Technologie úpravy rud 9)Technologie úpravy kameniva 10)Vybrané technologie recyklace odpadů Cvičení: 1) Hodnocení granulometrického složení surovin - křivky zrnitosti 2) Hodnocení densometrického složení surovin - křivky upravitelnosti 3) Hodnocení upravitelnosti uhlí 4) Hodnocení účinnosti třídění a rozdružování - metoda Luykena-Kraebera 5) Hodnocení účinnosti třídění a rozdružování - metoda dělících křivek 6) Exkurze na úpravnu uhlí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku