542-0416/01 – Tepelné zpracování nerostných surovin (TZNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. František Tichánek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí studentů v oblasti tepelného zpracování nerostných surovin a odpadů včetně příslušných technologických výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět prohlubuje vědomosti v oboru úprava nerostných surovin za použití tepla v kombinaci s ostatními úpravnickými procesy. Tepelné zušlechťování je jedním ze základních způsobů zušlechťování surovin uplatňující se v metodách zkusovění jemnozrnných materiálů, pražení rud, karbonizaci paliv a dalších technologických procesech. Pozornost je věnována rovněž metodám tepelného zpracování a využití odpadních materiálů.

Povinná literatura:

TICHÁNEK, František. Tepelné zpracování nerostných surovin 1. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-073-8. MUJUMDAR, Arun S. Handbook of industrial drying. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 9781466596658. KOZINA, Antonín, Miroslav PÍŠA a Bohumil ŠPLÍCHAL. Koksárenství: učebnice pro vysoké školy. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1973. OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001. ISBN 80-248-0009-8.

Doporučená literatura:

SRB, Jaroslav a Zdenka RŮŽIČKOVÁ. Peletizace jemnozrnných surovin. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979. SRB, Jaroslav. Pelletization of fines. Amsterdam: Elsevier, 1988. Developments in mineral processing. LEŠKO, Michal. Tepelné zušlachťovanie nerastných surovín. Košice: Vysoká škola technická v Košiciach, 1981. BASU, Prabir. Biomass gasification and pyrolysis: practical design and theory. Amsterdam: Elsevier, 2010. ISBN 978-0-12-374988-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základy teplotechniky l.l. Charakteristika paliv, tepla, teplota a ostatní základní pojmy. 2. Materiálová a energetická bilance tepelných zařízení 3. Sušení materiálů 3.1. Teoretické základy sušení 4. Technologická zařízení sušáren, druhy 4.1. Zvláštnosti sušení uhlí 5. Briketování uhlí a rudných koncentrátů 5.1. Základy briketování, teorie briketování 5.2. Hodnocení surovin podle briketovatelnosti 6. Technologie a strojní zařízení briketáren 6.1. Vlastnosti briket 7. Karbonizace uhlí 7.1. Teoretické základy, vlastnosti uhlí z hlediska koksování 7.2. Koksovací zkoušky, tvorba koksu 8. Koksovací pece a jejich strojní vybavení, systémy otápění koksových baterií 9. Řízení a kontrola technologie koksování 9.1. Vlastnosti koksu, koksárenský plyn a jeho složení 10. Chemické produkty koksování a jejich získávání 10.1.Vliv chemických produktů koksování na životní prostředí, hygiena a bezpečnost práce v koksovnách 11. Tepelné zušlechťování rud 11.l.Způsoby pražení, charakteristika chemických reakcí 11.2.Technologie a strojní zařízení 12. Aglomerace 12.1.Základy aglomerace, faktory ovlivňující aglomerační proces 13. Způsoby aglomerace, technologie a strojní zařízení 13.1.Vlastnosti aglomerátu z hlediska jeho dalšího zpracování 14. Peletizace 14.1.Teoretické základy sbalování 15. Strojní zařízení a technologie sbalování 15.1.Zpevňování sbalků 15.2.Využití peletizace, vlastnosti pelet Cvičení: 1. Úvodní cvičení - seznámení s náplní předmětu a podmínkami udělení zápočtu. Základní pojmy teplotechniky 2. Stanovení obsahu vody v uhlí 3. Stanovení obsahu popela 4. Stanovení obsahu prchavé hořlaviny 5. Stanovení indexu puchnutí 6. Stanovení dilatace uhlí 7. Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 8. Kalcinační pražení siderit 9. Stanovení obsahu vody 10. Stanovení obsahu popela 11. Stanovení bodu měknutí 12. Prací olej destilační zkouška 13. Měření hustoty Mohrovými vážkami 14. Stanovení bodu vzplanutí 15. Relativní viskozita oleje Exkurze na koksovně

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 27  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.