542-0416/01 – Mineral Raw-Materials Heat Treatment (TZNS)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to deepen students' knowledge in the field of heat treatment of mineral resources and waste including relevant technological calculations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course deepens knowledge in the field of mineral processing using heat in combination with other treatment processes. Heat treatment is one of the basic methods of refining raw materials used in methods of testing fine-grained materials, roasting ores, carbonization of fuels and other technological processes. Attention is also paid to methods of waste heat treatment.

Compulsory literature:

SUBBA RAO, D. V. a T. GOURICHARAN. Coal processing and utilization. Boca Raton: CRC Press/Balkema, 2016. ISBN 978-1-138-02959-0. MUJUMDAR, Arun S. Handbook of industrial drying. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 9781466596658. EL-MAHALLAWY, F. M. a Saad El-Din HABIK. Fundamentals and technology of combustion. Boston: Elsevier, 2002. ISBN 0080441068. SCHEIRS, John a W. KAMINSKY. Feedstock recycling and pyrolysis of waste plastics: converting waste plastics into diesel and other fuels. Hoboken, NJ: J. Wiley, 2006. ISBN 9780470021521.

Recommended literature:

SPEIGHT, J. G. The chemistry and technology of coal. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2013. Chemical industries. ISBN 978-1-4398-3646-0. BASU, Prabir. Biomass gasification and pyrolysis: practical design and theory. Amsterdam: Elsevier, 2010. ISBN 978-0-12-374988-8. SRB, Jaroslav. Pelletization of fines. Amsterdam: Elsevier, 1988. Developments in mineral processing. BASU, Prabir. Biomass gasification, pyrolysis, and torrefaction: practical design and theory. Second edition. Boston: Academic Press is and imprint of Elsevier, 2013. ISBN 978-012-396488-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Základy teplotechniky l.l. Charakteristika paliv, tepla, teplota a ostatní základní pojmy. 2. Materiálová a energetická bilance tepelných zařízení 3. Sušení materiálů 3.1. Teoretické základy sušení 4. Technologická zařízení sušáren, druhy 4.1. Zvláštnosti sušení uhlí 5. Briketování uhlí a rudných koncentrátů 5.1. Základy briketování, teorie briketování 5.2. Hodnocení surovin podle briketovatelnosti 6. Technologie a strojní zařízení briketáren 6.1. Vlastnosti briket 7. Karbonizace uhlí 7.1. Teoretické základy, vlastnosti uhlí z hlediska koksování 7.2. Koksovací zkoušky, tvorba koksu 8. Koksovací pece a jejich strojní vybavení, systémy otápění koksových baterií 9. Řízení a kontrola technologie koksování 9.1. Vlastnosti koksu, koksárenský plyn a jeho složení 10. Chemické produkty koksování a jejich získávání 10.1.Vliv chemických produktů koksování na životní prostředí, hygiena a bezpečnost práce v koksovnách 11. Tepelné zušlechťování rud 11.l.Způsoby pražení, charakteristika chemických reakcí 11.2.Technologie a strojní zařízení 12. Aglomerace 12.1.Základy aglomerace, faktory ovlivňující aglomerační proces 13. Způsoby aglomerace, technologie a strojní zařízení 13.1.Vlastnosti aglomerátu z hlediska jeho dalšího zpracování 14. Peletizace 14.1.Teoretické základy sbalování 15. Strojní zařízení a technologie sbalování 15.1.Zpevňování sbalků 15.2.Využití peletizace, vlastnosti pelet Cvičení: 1. Úvodní cvičení - seznámení s náplní předmětu a podmínkami udělení zápočtu. Základní pojmy teplotechniky 2. Stanovení obsahu vody v uhlí 3. Stanovení obsahu popela 4. Stanovení obsahu prchavé hořlaviny 5. Stanovení indexu puchnutí 6. Stanovení dilatace uhlí 7. Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 8. Kalcinační pražení siderit 9. Stanovení obsahu vody 10. Stanovení obsahu popela 11. Stanovení bodu měknutí 12. Prací olej destilační zkouška 13. Měření hustoty Mohrovými vážkami 14. Stanovení bodu vzplanutí 15. Relativní viskozita oleje Exkurze na koksovně

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.