542-0416/05 – Tepelné zpracování nerostných surovin (TZNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 42+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí studentů v oblasti tepelného zpracování nerostných surovin a odpadů včetně příslušných technologických výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět prohlubuje vědomosti v oboru úprava nerostných surovin za použití tepla v kombinaci s ostatními úpravnickými procesy. Tepelné zušlechťování je jedním ze základních způsobů zušlechťování surovin uplatňující se v metodách zkusovění jemnozrnných materiálů, pražení rud, karbonizaci paliv a dalších technologických procesech. Pozornost je věnována rovněž metodám tepelného zpracování a využití odpadních materiálů.

Povinná literatura:

TICHÁNEK, František. Tepelné zpracování nerostných surovin 1. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-073-8. MUJUMDAR, Arun S. Handbook of industrial drying. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 9781466596658. KOZINA, Antonín, Miroslav PÍŠA a Bohumil ŠPLÍCHAL. Koksárenství: učebnice pro vysoké školy. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1973. OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001. ISBN 80-248-0009-8.

Doporučená literatura:

SRB, Jaroslav a Zdenka RŮŽIČKOVÁ. Peletizace jemnozrnných surovin. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979. SRB, Jaroslav. Pelletization of fines. Amsterdam: Elsevier, 1988. Developments in mineral processing. LEŠKO, Michal. Tepelné zušlachťovanie nerastných surovín. Košice: Vysoká škola technická v Košiciach, 1981. BASU, Prabir. Biomass gasification and pyrolysis: practical design and theory. Amsterdam: Elsevier, 2010. ISBN 978-0-12-374988-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení.Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti základních procesů tepelného zpracování užitkových surovin včetně příslušných technologických výpočtů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy teplotechniky 2. Materiálová a energetická bilance tepelných zařízení 3. Sušení materiálů, teoretické základy 4. Sušení materiálů. technologická zařízení sušáren 5. Briketování materiálů 6. Peletizace materiálů a tepelné zpevňování 7. Koksování uhlí, teoretické základy 8. Koksování uhlí, technologická zařízení koksoven 9. Aglomerace, teoretické základy 10.Aglomerace, technologická zařízení a aplikace 11. Spalování, teoretické základy. 12.Spalování, technologická zařízení a aplikace 13.Pyrolýza a zplyňování, teoretické základy 14.Pyrolýza a zplyňování, technologická zařízení a aplikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, maximální omluvená neúčast 15%, odevzdání správně vyřešených protokolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní