542-0419/02 – Technological Analysis (TA)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis of knowledge base in the area of raw materials properties and technologies evaluation. Interpretation of acquired informations and their synthesis for mineral processing technology assesment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Raw materials and wastes properties assessment Assesment of mineral processing systems and technologies

Compulsory literature:

Fuerstenau, M.C.,Han, K.N.,Principles of Mineral Processing.SME, 2003,ISBN 0-87335-167-3

Recommended literature:

Wills, B.A. Wills’ Mineral Processing Technology. An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. 2006,ISBN 0-7506-4450-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Základní pojmy počtu pravděpodobnosti. Náhodné jevy, pravděpodobnost, náhodné veličiny a jejich charakteristiky. 2) Rozdělení pravděpodobnosti, základní druhy a jejich použití. Vícerozměrná náhodná veličina. 3) Matematická statistika a její použití při vyhodnocování experimentálních dat. Obecný postup při statistické analýze dat. Základy teorie odhadu, odhady parametrů vybraných typů rozdělení pravděpodobnosti. 4) Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení. Odhady parametrů vícerozměrného normálního rozdělení 5) Testování statistických hypotéz. Testy hypotéz o parametrech jednoho a několika normálních rozdělení 6) Neparametrické testy. 7) Test hypotéz o parametrech jednoho a dvou vícerozměrných normálních rozdělení. Testy dobré shody. 8) Ověřování základních předpokladů o náhodném výběru. Testování normality, nezávislosti,homogenity a dostatečné velikosti výběru. 9) Grafické metody exploatorní analýzy 10) Analýza rozptylu. Jednofaktorová a dvoufaktorová analýza rozptylu. 11) Regresní a korelační analýza. Korelační analýza. 12) Lineární regrese 13) Plánování a vyhodnocování experimentálních prací 14) Plánování a vyhodnocování experimentálních prací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner