542-0419/02 – Technologická analýza (TA)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza poznatků z oblasti hodnocení vlastností nerostných surovin a metod pro hodnocení technologických procesů.Interpretování získaných poznatků a jejich syntéza pro komplexní hodnocení technologických procesů úpravy užitkových surovin

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hodnocení vlastností nerostných surovin a odpadů. Metody pro hodnocení upravitelnost nerostných surovin. Metody pro hodnocení účinnosti technologických procesů úpravy nerostných surovin

Povinná literatura:

Kozák,J.;Botula,J.: Úpravnická technologická analýza, ES VŠB Ostrava,1991

Doporučená literatura:

Leško,M., Úpravnická technologická analýza. VŠT Košice,1983

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní pojmy počtu pravděpodobnosti. Náhodné jevy, pravděpodobnost, náhodné veličiny a jejich charakteristiky. 2) Rozdělení pravděpodobnosti, základní druhy a jejich použití. Vícerozměrná náhodná veličina. 3) Matematická statistika a její použití při vyhodnocování experimentálních dat. Obecný postup při statistické analýze dat. Základy teorie odhadu, odhady parametrů vybraných typů rozdělení pravděpodobnosti. 4) Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení. Odhady parametrů vícerozměrného normálního rozdělení 5) Testování statistických hypotéz. Testy hypotéz o parametrech jednoho a několika normálních rozdělení 6) Neparametrické testy. 7) Test hypotéz o parametrech jednoho a dvou vícerozměrných normálních rozdělení. Testy dobré shody. 8) Ověřování základních předpokladů o náhodném výběru. Testování normality, nezávislosti,homogenity a dostatečné velikosti výběru. 9) Grafické metody exploatorní analýzy 10) Analýza rozptylu. Jednofaktorová a dvoufaktorová analýza rozptylu. 11) Regresní a korelační analýza. Korelační analýza. 12) Lineární regrese 13) Plánování a vyhodnocování experimentálních prací 14) Plánování a vyhodnocování experimentálních prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.