542-0425/01 – Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin (ÚZNDS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
SAM13 Ing. Radmila Richterová
RUC04 Ing. Pavel Rucký, Ph.D.
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definování a popis teoretických základů metod úpravy užitkových surovin. Syntéza získaných poznatků a jejich aplikace v oblasti úpravy nerostných surovin a recyklace odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Teoretické a inženýrské základy technologických procesů, používaných při úpravě nerostných surovin a jejich praktická aplikace (úprava uhlí, rud a recyklace odpadů). Základní typy strojů a zařízení používaných v úpravnictví.

Povinná literatura:

BOTULA, Jiří. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0495-6. BOTULA, Jiří. Odpady z těžby a zpracování surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 130 s. ISBN 9788024833194. NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. FUERSTENAU, Maurice C. and Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2003. ISBN 0-87335-167-3.

Doporučená literatura:

DINTER, Oskar. Drcení a mletí nerostných surovin. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1984. LOTTERMOSER, Bernd G. Mine wastes: characterization, treatment and environmental impacts. 3rd ed. New York: Springer, 2010. ISBN 9783642124198. ŘEPKA, Vlastimil. Technologie zpracování surovin. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1998. ISBN 80-7078-548-9. BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: VŠB, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam úpravnictví Rozdělení úpravnických a recyklačních technologií 2. Přípravné úpravnické procesy, rozdělení a popis Definice pojmů: drcení, mletí, třídění, stupeň zdrobnění 3. Rozdělení drtičů podle konstrukce Základní možnosti použití a technologický postup zdrobňování 4. Rozdělení mlýnů podle konstrukce – základní typy Použití mlýnů a mlecí náplně 5. Třídění surovin, důvody pro třídění Stanovení granulometrického složení, křivky zrnitosti 6. Třídiče – základní typy, pohyb zrna Třídící plochy 7. Hydraulická klasifikace – princip Mechanické klasifikátory, odstředivky a hydrocyklony 8. Rozdružování – základní principy a praktické aplikace Rozdělení podle vlastností materiálu 9. Gravitační rozdružování v TS princip a základní druhy rozdružovačů Technologie rozdružování a regenerace TS 10. Plavící rozbor a jeho vyhodnocování HR a M křivky upravitelnosti 11. Rozdružování v sazečkách – princip a použití Zapojení sazeček v technologickém procesu, způsoby vynášení produktů 12. Rozdružování na splavech – princip, typy zařízení technologie a použití pro suroviny Rozdružování na vzduchových splavech – použití 13. Rozdružování ve šroubovicových rozdružovačích Rozdružování v hydrocyklonech 14. Magnetické rozdružování – princip, vlastnosti materiálů Typy zařízení a jejich použití 15. Flotace – princip, využití a technologie Flotační přísady a jejich působení ve flotačním procesu 16. Základní typy flotátorů a jejich použití Typy technologií – flotace selektivní, kolektivní, obrácená flotace… 17. Pomocné úpravnické procesy – rozdělení a zařazení v technologickém procesu Vzorkování a odprašování 18. Způsoby odvodňování, flokulace, zahušťování, sušení Technologická zařízení 19. Chemické způsoby úpravy – hydrometalurgie, podstata procesu Základní operace, pražení, loužení, dělení, rafinace a získávání užitkové složky z roztoku 20. Úprava uhlí – hlavní rozdíly mezi hnědým a černým uhlím a černým koksovatelným Používané technologie a zařízení 21. Úprava polymetalických rud flotací Postupy a zařízení využívané v technologii úpravy 22. Úprava Sn-W rudy a zlaté rudy z náplavů Technologie, zařízení a postupy 23. Recyklace TKO Využití složek z TKO 24. Recyklace jemnozrnných odpadů z hutnictví železa a oceli Postupy výzkumu a zpracování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.