542-0425/01 – Secondary Raw Materials and Minerals Treatment and its Acquisitions Processes (ÚZNDS)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Radmila KučerováSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
SAM13 Ing. Radmila Richterová
RUC04 Ing. Pavel Rucký, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define and describe the basic principles of mineral processing. Gained knowledges synthesis and application in mineral processing and recycling technologies.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The basic principles of mineral processing and their application (coal and ores processing, wastes recycling). Machinery of mineral processing.

Compulsory literature:

SUBA RAO, D.V. Textbook of Mineral Processing. Scientific Publishers, 2017. ISBN 9789387741027. FUERSTENAU, Maurice C. and Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2003. ISBN 0-87335-167-3. TICHÁNEK, František, Jiří BOTULA and Vlastimil ŘEPKA. Mineral processing. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005, 90 l. ISBN 8024808137. STESSEL, Richard Ian. Recycling and resource recovery engineering: principles of waste processing. Berlin: Springer-Verlag, 1996. Environmental engineering. ISBN 3-540-61100-2.

Recommended literature:

Wills,B.A.:Wills’ Mineral Processing Technology. An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery.Butterworth-Heinemann,2006,ISBN: 0-7506-4450-8 LOTTERMOSER, Bernd G. Mine wastes: characterization, treatment and environmental impacts. 3rd ed. New York: Springer, 2010. ISBN 9783642124198. WORRELL, Ernst a M. A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Boston: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-396459-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam úpravnictví Rozdělení úpravnických a recyklačních technologií 2. Přípravné úpravnické procesy, rozdělení a popis Definice pojmů: drcení, mletí, třídění, stupeň zdrobnění 3. Rozdělení drtičů podle konstrukce Základní možnosti použití a technologický postup zdrobňování 4. Rozdělení mlýnů podle konstrukce – základní typy Použití mlýnů a mlecí náplně 5. Třídění surovin, důvody pro třídění Stanovení granulometrického složení, křivky zrnitosti 6. Třídiče – základní typy, pohyb zrna Třídící plochy 7. Hydraulická klasifikace – princip Mechanické klasifikátory, odstředivky a hydrocyklony 8. Rozdružování – základní principy a praktické aplikace Rozdělení podle vlastností materiálu 9. Gravitační rozdružování v TS princip a základní druhy rozdružovačů Technologie rozdružování a regenerace TS 10. Plavící rozbor a jeho vyhodnocování HR a M křivky upravitelnosti 11. Rozdružování v sazečkách – princip a použití Zapojení sazeček v technologickém procesu, způsoby vynášení produktů 12. Rozdružování na splavech – princip, typy zařízení technologie a použití pro suroviny Rozdružování na vzduchových splavech – použití 13. Rozdružování ve šroubovicových rozdružovačích Rozdružování v hydrocyklonech 14. Magnetické rozdružování – princip, vlastnosti materiálů Typy zařízení a jejich použití 15. Flotace – princip, využití a technologie Flotační přísady a jejich působení ve flotačním procesu 16. Základní typy flotátorů a jejich použití Typy technologií – flotace selektivní, kolektivní, obrácená flotace… 17. Pomocné úpravnické procesy – rozdělení a zařazení v technologickém procesu Vzorkování a odprašování 18. Způsoby odvodňování, flokulace, zahušťování, sušení Technologická zařízení 19. Chemické způsoby úpravy – hydrometalurgie, podstata procesu Základní operace, pražení, loužení, dělení, rafinace a získávání užitkové složky z roztoku 20. Úprava uhlí – hlavní rozdíly mezi hnědým a černým uhlím a černým koksovatelným Používané technologie a zařízení 21. Úprava polymetalických rud flotací Postupy a zařízení využívané v technologii úpravy 22. Úprava Sn-W rudy a zlaté rudy z náplavů Technologie, zařízení a postupy 23. Recyklace TKO Využití složek z TKO 24. Recyklace jemnozrnných odpadů z hutnictví železa a oceli Postupy výzkumu a zpracování

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.