542-0429/03 – Přípravné procesy (PRP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětuIng. Dagmar Čechová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dagmar Čechová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení zákonitostí mechanického zdrobňování surovin, faktory ovlivňující účinnost třídění.Identifikovat a navrhovat využití vhodného zařízení s ohledem na vlastnosti zpracovávané suroviny

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Mechanické zdrobňování užitkových surovin a jeho zařazení v procesu úpravy. Základní vlastnosti materiálu, ovlivňující zdrobňovací proces. Teorie drcení a mletí. Drtitelnost a melitelnost, metody stanovení. Základní typy drtičů a mlýnů. Zvláštní způsoby zdrobňování. Specifika zdrobňování odpadů. Třídění, faktory ovlivňující třídění, účinnost třídění, třídící a mechanický faktor. Třídící plochy, roštové a sítové třídiče.

Povinná literatura:

Dinter,O: Drcení a mletí nerostných surovin. SNTL, Praha 1984. Kozák,J.- Tichánek,F.: Přípravné úpravnické procesy. Ostrava ES VŠB, 1990.

Doporučená literatura:

Slivka, V. - Tichánek, F. , a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin. Praha, SILIS 2002. ISBN 80-903113-0-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální komzultace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Fyzikální a mechanické vlastnosti nerostných surovin. 2. Účel a důvody zařazení mechanického zdrobňování v technologii úpravy. Technologické postupy při zdrobňování, účel a důvody jejich použití. 3. Teorie zdrobňovacího procesu, ztráty při zdrobňování, jejich velikost rozdělení a možnost snížení. 4. Drtitelnost, melitelnost - stanovení, stupeň drcení, poměrná melitelnost. 5. Hrubé drcení, hlavní typy používaných drtičů. 6. Střední a jemné drcení, hlavní typy používaných drtičů. 7. Mletí, hlavní typy mlýnů, konstrukce, funkce, podmínky pro optimální mletí, použití. 8. Třídění, faktory ovlivňující třídění, účinnost třídění, třídicí a mechanický faktor 9. Třídící plochy. 10. Roštové třídiče, typy, funkce. 11. Sítové třídiče se stejnosměrným pohybem třídící plochy. 12. Sítové třídiče s kmitavým pohybem třídící plochy. 13. Vícefrekvenční třídiče. 14. Zvláštní druhy třídičů. 15. Promývání, účel, typy zařízení. 16. Klasifikce, klasifikátory, účel, typy zařízení. 17. Pneumatické třídění. Cvičení: 1. Stanovení měrné hmotnosti kameniva Pyknometricky dle ČSN 72 1171 2. Sypná hmotnost kameniva dle ČSN 72 1171 Objemová hmotnost dle ČSN 72 1171 Pórovitost - výpočet z naměřených hodnot měrné a objemové hmotnosti dle ČSN 72 1171 Mezerovitost - výpočet z naměřených hodnot sypné a objemové hmotnosti dle ČSN 72 1171 3. Stanovení objemové hmotnosti hrubého kameniva vážením na vzduchu a ve vodě dle ČSN 72 1171 4. Tvarový index hrubého kameniva - popis tvaru zrn podle naměřených a vypočtených hodnot a vypočtení volumetrického součinitele dle ČSN 72 1172 5. Zrnitostní rozbory kameniva dle ČSN 72 1172 6. Sítový rozbor jemnozrnného materiálu za mokra dle ČSN O1 5030 7. Zkouška otěruvzdornosti Index otěru dle VÚ Přerovských Strojíren 8. Stanovení indexu práce Wi zkouškou v laboratorním drtiči. 9. Určení drtitelnosti materiálu na základě stanovení redukčního poměru. 10. Stanovení zrnitosti sedimentačním rozborem podle Casaqranda dle ČSN 72 1127 11. Stanovení melitelnosti 12. Exkurze kamenivo - Jakubčovice. 13. Stanovení zrnitosti sedimentačním rozborem podle Andreasena dle ČSN 72 1127 14. Závěrečné cvičení, opakování, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  10
        Zkouška Zkouška 67  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2009/2010 zimní