542-0431/02 – Chemical Processes (CHP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student demonstrates the knowledge of basic technological processes of hydrometallurgical processing of raw materials and is able to apply them to solving simple practical problems of chemical metallurgy.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The subject deals with theoretical and practical aspects of chemical processes used in the processing of mineral resources and waste. Basic hydrometallurgical processes such as thermal treatment processes, leaching of metals into solutions and methods of their recovery are discussed.

Compulsory literature:

LETCHER, T. M., Janet L. SCOTT a Darrell A. PATTERSON. Chemical processes for a sustainable future. Cambridge, UK: The Royal Society of Chemistry, [2015]. ISBN 978-1-84973-975-7. GUPTA,Chiranjib.K. Chemical Metallurgy. Principles and Practice. Weinheim:Wiley,2003. ISBN 3-527-30376-6. MOORE, J. J. and E. A. BOYCE. Chemical metallurgy. 2nd ed. Boston: Butterworths, 1990. ISBN 0408053690. KAWATRA, S. KOMAR and COURTNEY A. YOUNG, ed. Mineral Processing & Extractive Metallurgy Handbook. Englewood, Colorado, USA: Society for Mining , Metallurgy&Exploration (SME), 2019. ISBN 978-0-87335-386-1. Available from: www.knovel.com

Recommended literature:

LI, Bowen, Jian LI, Shadia IKHMAYIES, et al., ed. Characterization of Minerals, Metals, and Materials 2018. Cham: Springer International Publishing, 2018. The Minerals, Metals & Materials Series. DOI: 10.1007/978-3-319-72484-3. ISBN 978-3-319-72483-6. MARSDEN,John.O. and HOUSE,Ian,C. The Chemistry of Gold Extraction. Littleton: SME, 2006. ISBN 0-87335-240-8. HAVLIK,Tomáš. Hydrometallurgy: Principles and applications, Cambridge: Woodhead Publishing Ltd.,ISBN 9781845694. CRUNDWELL, Frank K et al. Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals. Amsterdam: Elsevier, 2011, ISBN 978-0-08-096809-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Přípravné a základní procesy chemických metod úpravy. Postupy pražení, druhy pražení, termický rozklad, pražící pece. 2.Příprava rudy k loužení; termodynamika (energetika) loužení; kinetika procesu rozpouštění. 3.Fyzikální a mechanické činitele rozpouštění. Loužení průsakem. Loužení promícháváním. 4.Loužení pod tlakem. Podzemní loužení. Bakteriální loužení. 5.Příprava výluhu ke srážení. Iontoměniče v chemické úpravě rud. 6.Rovnovážný stav iontové výměny. Zařízení pro výměnu iontů. 7.Extrakce organickými rozpouštědly. Extrakce na principu výměny kationtů a aniontů. Extrakce neutrálními extrakčními činidly. 8.Zařízení pro extrakci. Stanovení počtu stupňů extrakce a reextrakce. 9.Metody srážení užitkové složky. Elektrolytické srážení. 10.Cementace. Mechanismus a kinetická cementace. Zařízení pro cementaci. 11.Krystalizace. Ostatní způsoby srážení. 12.Chemická úprava zlata. Chemická úprava mědi. 13.Chemická úprava hliníku. Chemická úprava niklu. 14.Chemická úprava komplexních Cu-Pb-Zn rud. 15.Chemická úprava manganu. Chemická úprava uranu. Cvičení: 1. Úvodní cvičení – podmínky udělení zápočtu - seznámení studentů s osnovou cvičení - sdělení formy odevzdaných protokolů - doporučené literatury - rozdělení studentů do neměnných pracovních skupin - shlédnutí odborných filmů k danému předmětu 2. Loužení promícháváním. 3. Loužení pod tlakem – Bayerova metoda. 4. Segregační pražení. 5. Oxidační pražení. 6. Sulfatační pražení. 7. Exkurze do galvanovny – žárové zinkování. 8. Výpočtové cvičení. 9. Extrakce na principu výměny kationtů. 10.Extrakce na principu výměny aniontů. 11.Exkurze – iontoměniče (Energetika Vítkovice). 12.Stanovení výměnné kapacity ionexu. 13.Cementace mědi. 14.Model reakční nádoby. 15.Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner