542-0431/04 – Chemické procesy (CHP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA0135 Ing. Veronika Brašová
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
DED0024 doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti základních technologických procesů hydrometalurgického zpracování surovin a umí je aplikovat na řešení jednoduchých praktických problémů chemické metalurgie.Po absolvování výuku je student schopen navrhnout rámcové technologické schéma hydrometalurgického zpracování vybraných surovin, včetně základních technologických výpočtů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá teoretickými a praktickými aspekty chemických procesů, používanými při zpracování nerostných surovin a odpadů. Jsou probrány základní hydrometalurgické procesy, jako jsou termické procesy úpravy, vyluhování kovů do roztoků a metody jejich zpětného získávání.

Povinná literatura:

BOTULA,Jiří. Chemické procesy. Dostupné z http://jiri-botula.webnode.cz/ ZÁVADA, Jaroslav a Tomáš BOUCHAL. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, HGF, IEI, 2010. ISBN 978-80-248-2356-0. ŠTOFKO,Miroslav a Magdalena ŠTOFKOVÁ. Neželezné kovy. Košice:Emilena, 2000, ISBN 80-7099-527-0. KAWATRA, S. KOMAR a COURTNEY A. YOUNG, ed. Mineral Processing & Extractive Metallurgy Handbook. Englewood, Colorado, USA: Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), 2019. ISBN 978-0-87335-386-1. Available from: www.knovel.com

Doporučená literatura:

HAVLÍK,Tomáš. Hydrometalurgia, podstata a princípy. Košice:Emilena,2005 ISBN 80-8073-337-6. LEŠKO, Michal. Tepelné zušlachťovanie nerastných surovín. Košice: VŠT Košice, 1985. ŠPALDON, František. Chemické způsoby úpravy. Košice: VŠT Košice, 1980. MOORE, J. J. and E. A. BOYCE. Chemical metallurgy. 2nd ed. Boston: Butterworths, 1990. ISBN 0408053690.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných protokolů z laboratorních cvičení. Zápočtový test. Ústní zkouška.

E-learning

Výukové materiály v elektronické podobě dostupné z http://jiri-botula.webnode.cz/

Další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných protokolů z laboratorních cvičení. Úspěšné vykonání závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydrometalurgie, základní postupy a jejich aplikace 2. Termické způsoby úpravy, pražení, chemismus a aplikace 3. Technologická zařízení pro pražení 4. Vyluhování užitkových složek, chemická a fyzikálně-chemická charakteristika 5. Kinetika a termodynamika vyluhovacích procesů 6. Technologická zařízení pro vyluhování 7. Biologické metody vyluhování 8. Získávání složek z roztoku, přehled metod 9. Iontoměniče, teoretické aspekty a aplikace 10.Extrakce, teoretické aspekty a aplikace 11.Elektrolýza, teoretické aspekty a aplikace 12.Ostatní metody získávání kovů z roztoku (krystalizace, cementace, hydrolýza, destilace) 13.Aplikace hydrometalurgie při zpracování rudních surovin a odpadů. Základní bilanční výpočty technologických schémat zahrnujících chemické reakce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, maximální omluvená neúčast 15%, odevzdání správně vyřešených protokolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení. Úspěšná prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška. Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní