542-0433/07 – Základy úpravy nerostných surovin (ZÚNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě uhlí, rud, nerudních nerostných surovin a odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Úprava nerostných surovin je soubor procesů, navazujících bezprostředně na fázi jejich dobývání a získávání. Slouží k obohacení vytěžené suroviny užitkovou složkou tak, aby byla tato surovina dále využitelná či zpracovatelná. Procesy používané při úpravě surovin jsou dnes z velké části používány rovněž při recyklaci nejrůznějších druhů odpadů. Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě uhlí, rud, nerudních nerostných surovin a odpadů.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-831-3. ŘEPKA, Vlastimil. Technologie zpracování surovin. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1998. ISBN 80-7078-548-9. FUERSTENAU, Maurice C. a Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2003. ISBN 0-87335-167-3.

Doporučená literatura:

ČEP, Hynek a Renáta ŠPÍRKOVÁ. Technologie úpravy kameniva. Brno: Těžební unie, 1997. DINTER, Oskar. Drcení a mletí nerostných surovin. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1984. DINTER, Oskar. Základy úpravy uhlí a rud: učebnice pro vysoké školy. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966. KAWATRA, S. K. a Courtney YOUNG. SME mineral processing & extractive metallurgy handbook: volume one (and volume two). Englewood, Colorado: Society for Mining, Metallurgy & Exploration, 2019.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Teoretická příprava na praktická laboratorní cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy z oblasti úpravy užitkových surovin, rozdělení úpravnických procesů 2.Drcení surovin, teoretické základy, stroje a zařízení, apélikace 3. Mletí surovin, teoretické základy, stroje a zařízení, aplikace 4. Mechanické třídění a klasifikace, teoretické základy, stroje a zařízení, aplikace 5. Gravitační rozdružování, teoretické základy, stroje a zařízení, aplikace 6. Rozdružování v magnetickém a elektrickém poli, teoretické základy, stroje a zařízení, aplikace 7. Flotace, teoretické základy, stroje a zařízení, aplikace 8. Flotace, flotační reaagencie, princip působení 9. Odvodňování a sušení, teoretické základy, aplikace. 10.Tepelné způsoby úpravy, briketování, peletizace, pražení 11.Chemické metody úpravy (hydrometalurgie), základní pojmy a aplikace 12.Technologie úpravy uhlí 13.Technologie úpravy rud 14.Technologie úpravy kameniva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení. Zápočtový písemný test. V rámci individuálního studijního plánu povinná účast na 3 konzultacích.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní