542-0434/02 – Projektování technologií (PT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+42
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza poznatků o vlastnostech užitkových surovin a parametrech úpravnických strojů. Interpretování získaných poznatků a jejich syntéza pro navrhování technologických procesů úpravy surovin.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní poznatky z oblasti projektování a bilancování úpravnických technologií a technologických zařízení.Aplikace moderních metod projektování s využitím matematických metod teorie grafů a maticové analýzy.

Povinná literatura:

LEŠKO, Michal. Projektovanie a výskum úpravní. Košice: Vysoká škola technická v Košiciach, 1989. KING, R. P., C. L. SCHNEIDER and E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012. ISBN 978-0-87335-345-8. MULAR, Andrew L., D. N. HALBE and Derek J. BARRATT. Mineral processing plant design, practice, and control proceedings. New York: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2002. ISBN isbn978-0-87335-223-9. HLAVÁČEK, Vladimír, Vladimír VÁCLAVEK a Milan KUBÍČEK. Bilanční a simulační výpočty složitých procesů chemické technologie. Praha: Academia, 1979.

Doporučená literatura:

HASAL, Pavel, Igor SCHREIBER a Dalimil ŠNITA. Chemické inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. ISBN 978-80-7080-002-7. MÍKA, Vladimír. Základy chemického inženýrství. Praha, 1981. SUBBA RAO, D. V. Minerals and coal: process calculations. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 9781315225524. FOLTÝNEK, Tomáš a Jana DANNHOFEROVÁ. Teorie grafů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. ISBN 9788073755003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti bilančních výpočtů složitých technologických systémů zejména v oblasti zpracování nerostných surovin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, výchozí údaje pro navrhování technologií 2. Topologie technologického procesu a teorie grafů 3. Topologie technologického procesu a maticová analýza 4. Bilanční výpočty složitých technologických systémů, základní pojmy 5. Teorie grafů a její použití při bilancování technologických systémů 6. Maticová analýza a její použití při bilancování technologických systémů 7. Bilanční výpočty složitých technologických systémů (sekvenční postup) 8. Bilanční výpočty složitých technologických systémů pomocí matic 9. Výpočet složitých technologických systémů s využitím teorie grafů 10.Projektování a bilancování procesů drcení,mletí a třídění 11.Projektování a bilancování fyzikálních rozdružovacích procesů 12.Projektování a bilancování fyzikálně-chemických procesů 13.Projektování a bilancování vodního hospodářství úpraven 14.Odkaliště.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok