542-0434/02 – Projektování technologií (PT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+42
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza poznatků o vlastnostech užitkových surovin a parametrech úpravnických strojů. Interpretování získaných poznatků a jejich syntéza pro navrhování technologických procesů úpravy surovin.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní poznatky z oblasti projektování a bilancování úpravnických technologií a technologických zařízení.Aplikace moderních metod projektování s využitím matematických metod teorie grafů a maticové analýzy.

Povinná literatura:

LEŠKO, Michal. Projektovanie a výskum úpravní. Košice: Vysoká škola technická v Košiciach, 1989. KING, R. P., C. L. SCHNEIDER and E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012. ISBN 978-0-87335-345-8. MULAR, Andrew L., D. N. HALBE and Derek J. BARRATT. Mineral processing plant design, practice, and control proceedings. New York: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2002. ISBN isbn978-0-87335-223-9. HLAVÁČEK, Vladimír, Vladimír VÁCLAVEK a Milan KUBÍČEK. Bilanční a simulační výpočty složitých procesů chemické technologie. Praha: Academia, 1979.

Doporučená literatura:

HASAL, Pavel, Igor SCHREIBER a Dalimil ŠNITA. Chemické inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. ISBN 978-80-7080-002-7. MÍKA, Vladimír. Základy chemického inženýrství. Praha, 1981. SUBBA RAO, D. V. Minerals and coal: process calculations. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 9781315225524. FOLTÝNEK, Tomáš a Jana DANNHOFEROVÁ. Teorie grafů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. ISBN 9788073755003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti bilančních výpočtů složitých technologických systémů zejména v oblasti zpracování nerostných surovin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, výchozí údaje pro navrhování technologií 2. Topologie technologického procesu a teorie grafů 3. Topologie technologického procesu a maticová analýza 4. Bilanční výpočty složitých technologických systémů, základní pojmy 5. Teorie grafů a její použití při bilancování technologických systémů 6. Maticová analýza a její použití při bilancování technologických systémů 7. Bilanční výpočty složitých technologických systémů (sekvenční postup) 8. Bilanční výpočty složitých technologických systémů pomocí matic 9. Výpočet složitých technologických systémů s využitím teorie grafů 10.Projektování a bilancování procesů drcení,mletí a třídění 11.Projektování a bilancování fyzikálních rozdružovacích procesů 12.Projektování a bilancování fyzikálně-chemických procesů 13.Projektování a bilancování vodního hospodářství úpraven, Odkaliště

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování projektu na dané téma. Doporučená účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní