542-0438/03 – Recyklace odpadu nekovových (RON)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
KRA848 Ing. Michal Kratochvíl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Syntéza poznatků o jednotlivých druzích nekovových odpadů a možnostech jejich recyklace a dalšího využití

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Recyklační technologie a jejich použití při zpracování nekovových odpadů Komunální odpady, charakteristika a možnosti recyklace Polymerní odpady, charakteristika a možnosti recyklace Stavební odpady, charakteristika a možnosti recyklace Odpady z těžby a úpravy nerostných surovin, charakteristika a možnosti využití Odpady ze spalování surovin (popílky), charakteristika a možnosti recyklace Biomasa, charakteristika a možnosti využití Metalurgické strusky, charakteristika a možnosti recyklace

Povinná literatura:

Botula,J.: Odpady z těžby a zpracování surovin. Ostrava,2013,ISBN 978-80-248-3319-4 Straka,F.: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha,2000,ISBN 80-85122-07-3

Doporučená literatura:

Fečko,P. a kol.: Popílky. VŠB-TU Ostrava,2003, ISBN 80-248-0327-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání předepsaných protokolů ze cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Předpoklady a perspektivy recyklace surovin.Legislativní a věcné zabezpečení,maloodpadové a bezodpadové technologie. 2. Recyklační technologie, rozdělení a charakteristika 3.Nízkokovnaté a nekovové odpady z těžby a úpravy rud. 4.Odpady z těžby a úpravy uhlí. 5.Vysokopecní a ocelárenské strusky. 6.Energetické popílky. 7.Stavební a demoliční odpad 8.Tuhé domovní a komunální odpady 9.Odpadní biomasa 10.Odpady na bázi plastů a pryží 11.Odpadní vody z těžkého průmyslu, kaly z čistíren vod. Komunální odpadní vody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní