542-0441/03 – Technologie úpravy rud (TÚR)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA848 Ing. Michal Kratochvíl
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti dovedou interpretovat získané poznatky v oblasti zpracování rudních surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává přehled o technologiích úpravy jednotlivých typů rudních surovin. U jednotlivých typů rudních surovin je provedena jejich charakteristika z hlediska upravitelnosti a jsou popsány možné technologie úpravy.

Povinná literatura:

WILLS, B. A., Tim. NAPIER-MUNN a B. A. WILLS. Wills' mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. 7th ed. Boston, MA: Elsevier/BH, 2006. ISBN 978-0-750-64450-1. BULATOVIC, Srdjan M. Handbook of flotation reagents: chemistry, theory and practice. Boston: Elsevier, 2007-. ISBN 0-444-53029-0. BULATOVIC, Srdjan, N. Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice. Flotation of gold, PGM and oxide minerals. Elsevier, 2010. ISBN 9780444530820. BULATOVIC, Srdjan M. Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice Flotation of Industrial Minerals. Amsterdam: Elsevier, 2015. ISBN 978-0-444-53083-7.

Doporučená literatura:

GUPTA, C. K. Chemical metallurgy: principles and practice. Cambridge: Wiley-VCH, c2003. ISBN 3527303766. SCHLESINGER, Mark E. a A. K. BISWAS. Extractive metallurgy of copper. 5th ed. Boston: Elsevier, 2011. ISBN 978-0-08-096789-9. CRUNDWELL, F. K. Extractive metallurgy of nickel, cobalt and platinum-group materials. Boston: Elsevier, 2011. ISBN 978-0-08-096809-4. KAWATRA, S. K. a Courtney YOUNG. SME mineral processing & extractive metallurgy handbook: volume one (and volume two). Englewood, Colorado: Society for Mining, Metallurgy & Exploration, [2019]. ISBN 978-0-87335-385-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

=========================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: l.Klasifikace rudných surovin a produktů jejich úpravy. Cíl úpravy rud a historický vývoj.Přehled metod úpravy rud. 2.Obecné zásady schémat úpravy rud.Základní činitelé, ovlivňující výběr technologie úpravy rud. Vlastnosti genetické, fyzikální, ektrochemické,chemické. 3.Charakteristiky technologických procesů úpravy rud. 3.l.Drcení a mletí rud. 3.2.Třídění rud. 3.3.Rozdružování rud gravitační. 3.4.Rozdružování rud flotační, chemická úprava koncentrátů. 3.5.Rozdružování magnetické a elektrické. 3.6.Ostatní metody rozdružování rud. 3.7.Pomocné procesy při úpravě rud. 3.8.Čištění odpadních vod z procesu úpravy rud. 4.Technologická schémata úpravy rud. 4.l.Úprava rud železa. 4.2.Úprava rud neželezných kovů. 4.3.Úprava rud vzácných a drahých kovů. 4.4.Úprava rud uranových. 5.Kontrola technologických procesů úpravy rud. 6. Vývojové trendy úpravy rud. Cvičení: 1. Selektívna flotácia Cu-Zn rudniny z lokality Zlaté Hory-východ 2. Aplikácia magnetickej separácie a flotácie pri úprave sideritu 3. Možnosti získavania Sb z antimonových trosiek 4. Použitie bakteriálneho lúhovania pri rozklade uholného a rudného pyritu 5. Selektívna flokulácia galenitu a kremeňa

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 100% účast ve cvičeních. Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení. Úspěšná prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.