542-0451/02 – Auxiliary Processes II (PP 2)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV02 prof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V předmětu jsou definovány zákonitosti usazování tuhých částic v kapalném prostředí a jejich praktické aplikace, zásady procesu fluidace a míchání kapalin.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

1.Nováček,J.: Pomocné procesy I. Skriptum HGF-VŠB TU Ostrava,1997 2.Nováček,J.: Pomocné procesy II. Skriptum HGF-VŠB TU Ostrava,1998 3.Řepka, V.: Návody do cvičení z pomocných procesů. Skriptum HGF-VŠB TU Ostrava, 1997

Recommended literature:

1.Tuček,F., Chudoba,J., : Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha, 1988 2.Řepka, V,: Pomocné procesy v úpravnictví. Elektronická publikace v Power Pointu.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 20  0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 3  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner