542-0454/04 – Pomocné procesy I (POP I)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
KRA848 Ing. Michal Kratochvíl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základem je pochopení bilančních vztahů v úpravnictví. V předmětu jsou osvětleny základy proudění tekutin, zákonitosti dělení kapalné a tuhé fáze filtrací. Dále jsou hodnoceny zákonitosti usazování tuhých částic v kapalném prostředí a jejich praktické aplikace, zásady procesu fluidace a míchání kapalin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu jsou osvětleny základy proudění tekutin, využití teorie podobnosti, představa kontinua, zákonitosti dělení kapalné a tuhé fáze filtrací.

Povinná literatura:

Nováček,J.: Pomocné procesy I. Skriptum HGF-VŠB TU Ostrava,1997 Nováček,J.: Pomocné procesy II. Skriptum HGF-VŠB TU Ostrava,1998

Doporučená literatura:

Tuček,F., Chudoba,J., : Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha, 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

==================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: I. Úvod, vymezení obsahu předmětu II. Proudění tekutin 1. Základní pojmy, hmotnostní bilance, bilance hybnosti proudící tekutiny. 2. Proudění ideální tekutiny. 3. Proudění nestlačitelné tekutiny potrubím, výpočet proudění potrubím. 4. Doprava tekutin pomocí čerpadel, výpočet potrubních systémů s čerpadlem. III. Filtrace 1. Proudění tekutiny nehybnou vrstvou zrnitého materiálu. 2. Popis filtrace. 3. Bilance filtru. 4. Rychlost filtrace. 5. Výpočty filtračních aparátů (kalolis, bubnový filtr, odstředivka). 6. Popis dalších filtračních zařízení, vliv technologických parametrů na účinnost filtrace. Cvičení: 1.Úvodní cvičení - obecné pokyny pro průběh cvičení (bezpečnost, oblečení, manipulace se zařízením, způsob zpracování a termíny odevzdání protokolů - přehled úloh cvičení pro zimní semestr - zadání problematiky pro 2. cvičení - opakování látky 2.-3. Základní úlohy bilančních výpočtù - příklady hmotnostních bilancí jednoduchého periodického a kontinuálního systému bez chemické reakce v ustáleném stavu - příklady hmotnostní bilance složitého systému bez chemické reakce v ustáleném stavu 4.-5. Základní úlohy hydrostatiky - výpočet tlakových poměrů v nádobách - tlak na rovinné plochy - příklady působení tekutiny v poli odstředivé síly 6.-7. Proudění dokonalé (ideální) kapaliny - příklady výpočtu objemového průtoku - příklady výpočtu statického tlaku v průřezech - příklady výpočtu hydraulického spádu - příklady měření a výpočtu rychlosti proudění 8.-9. Proudění skutečných kapalin - příklady výpočtu ztrátové energie při proudění potrubím - příklady výpočtu tlakové ztráty a objemového průtoku - Výpočet součinitele tření a místních odporů (Re, epsilon, lambda) 10.Výtok z nádob, hydraulický výpočet potrubí - příklady výpočtu parametrů potrubí - příklady výpočtu výtoku kapaliny z nádob 11.-12. Výpočet základních parametrů při čerpání odstředivými čerpadly - příklady výpočtu měrné práce, pracovní výšky čerpadla - příklady výpočtu příkonu čerpadla a elektromotoru při dané účinnosti - příklady výpočtu charakteristiky čerpadla a potrubí - výpočet součinitele odporu 13.Výpočet charakteristiky odstředivého čerpadla - výpočet charakteristiky odstředivého čerpadla a jeho konstrukce - výpočet universální charakteristiky odstředivého čerpadla a jeho konstrukce 14.Exkurse na úpravnu uhlí v OKR 15.Závěrečné cvičení (test, opakování, zápočet )

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  10
        Zkouška Zkouška 67  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní