542-0455/02 – Pomocné procesy II (POP II)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základem je pochopení zákonitostí usazování v hmotném prostředí. Porozumění pojmům a hodnocení usazování v gravitačním o odstředivém poli. Identifikace a výběr jednotlivých aparátů pro usazování, fluidaci a míchání kapalin a suspenzí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu jsou probírány zákonitosti usazování tuhých částic v kapalném prostředí a jejich praktické aplikace, zásady procesu fluidace a míchání kapalin.

Povinná literatura:

Nováček,J.: Pomocné procesy I., Skriptum HGF-VŠB TU Ostrava, 1997. Nováček,J.: Pomocné procesy II. Skriptum HGF-VŠB TU Ostrava,1998.

Doporučená literatura:

Tuček,F., Chudoba,J., Koníček,Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: I. Usazování 1. Usazování jednotlivé částice, výpočet sedimentační rychlosti, usazování v gravitačním a odstředivém poli. 2. Usazování nekulové částice. 3. Usazování souboru částic. 4. Výpočet výsledků usazování nehomogenního souboru částic. 5. Výpočet usazovacích aparátů (periodický usazovák, průtočný usazovák, odstředivka). 6. Odkaliště (konstrukce, provozování). II. Fluidace l. Popis fluidace, využití aparátu s fluidní vrstvou, základní konstrukční typy. 2. Síly působící na částice ve fluidní vrstvě. 3. Tlaková ztráta fluidní vrstvy, tlaková ztráta na roštu. 4. Výpočet prahu fluidace a prahu úletu. Cvičení: l. Kaly - základní charakteristika - hustota, zahuštění, pórovitost, mezerovitost - sedimentační analýza kalu - flokulační činidla 2. Sedimentace - obecné vztahy - příklady určení charakteru usazování, sféricita částic, koncentrace suspenzí - příklady usazování jednotlivé kulové a nekulové částice - výpočet sedimentačních rychlostí 3. Usazování polydisperzních směsí - výpočet usazovacích nádrží - příklady sedimentačního dělení materiálů různé hustoty - výpočet usazování polydisperzní směsí částic, výpočet výkonu a rozměrů usazovací nádrže 4. Měření sedimentačních (pádových) rychlostí částic různé hustoty a tvaru - měření doby pádu zrn různé hustoty a tvaru v měřící trubici ve vodním prostředí - výpočet pádové rychlosti podle charakteru sedimentace 5. - 6. Filtrace - základní charakteristika a vztahy - příklady výpočtu filtračních konstant - příklady výpočtu parametrů filtrace za konstantního tlaku - příklady výpočtu parametrů filtrace při konstantní rychlosti - příklady výpočtu kombinované filtrace - výpočet optimální doby filtrace a parametrů promývání filtračního koláče 7. Výpočet filtrace na různém zařízení - příklady výpočtu parametrů filtrace při filtraci pomocí čerpadla - příklady výpočtu parametrů filtrace na odstředivce 8.-9.Filtrace na vakuovém diskovém filtru - měření závislosti obsahu vody na době filtrace, hustotě rmutu a zrnitosti tuhých částic - měření parametru filtrace při použití flokulačních činidel 10. Filtrace pomocí odstředivé síly - měření parametrů filtrace v závislosti na zrnitostním složení a době filtrace při konstantních otáčkách - měření parametrů filtrace na době a počtu otáček odstředivky 11. Fluidizace - příklady výpočtu charakteristiky fluidizované vrstvy - příklady výpočtu prahové rychlosti fluidizace polydisperzní vrstvy 12.Exkurze na úpravnu uhlí v OKR 13.Závěrečné cvičení (test, opakování látky, zápočet)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2010/2011 letní