542-0463/01 – Technologie úpravy nekovových surovin (TÚNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
KRA848 Ing. Michal Kratochvíl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí posluchačů, souvisejících s praktickou realizací úpravnických operací tvořících technologické schéma úpravy nekovových surovin. Klasifikace nekovových surovin a produktů jejich úpravy. Obecné zásady schémat úpravy nekovových surovin, charakteristika technologických procesů úpravy nekovových surovin. Základy technologie anorganických pojiv.operací tvořících technologické schéma úpravy nekovových surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Klasifikace nekovových surovin a produktů jejich úpravy. Obecné zásady schémat úpravy nekovových surovin, charakteristika technologických procesů úpravy nekovových surovin. Základy technologie anorganických pojiv.

Povinná literatura:

Hlaváč,J.: Základy technologie silikátů.SNTL/Alfa, Praha 1988. Vidlář,J.-Růžičková,Z.-Srb,J.: Úprava druhotných surovin,skriptum HGF-VŠB, Ostrava, 1985.

Doporučená literatura:

Slivka,V.,Tichánek,F.a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin.Silikátový svaz,Brno 2002,ISBN 80-903113-0-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

======================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Klasifikace nekovových nerostných surovin a produktů jejich úpravy.Cíl úpravy nerudných surovin a historický vývoj. Přehled metod úpravy nekovových nerostných surovin. 2.Obecné zásady schémat úpravy nekovových nerostných surovin Kondiční ukazatelé, požadavky na kvalitu produktů úpravy. 3.Charakteristiky technologických procesů úpravy nekovových nerostných surovin. 3.1.Zdrobňování nekovových nerostných surovin. 3.2.Třídění nekovových nerostných surovin. 3.3.Gravitační předúprava a úprava nekovových surovin. 3.4.Flotační rozdružování nekovových nerostných surovin. 3.5.Zvláštní a vývojové postupy úpravy nekovových ner.surovin. 3.6.Pomocné procesy při úpravě nekovových nerostných surovin. 3.7.Čištění odpadních vod z procesu úpravy nek.ner.surovin. 4.Technologická schémata úpravy nekovových nerostných surovin. 4.1.Úprava magnezitu. 4.2.Úprava barytu a fluoritu. 4.3.Úprava grafitu. 4.4.Úprava kaolinu. 4.5.Úprava žilného křemene,křemičitých písků a jílů. 4.6.Úprava kameniva. 5.Základy technologie anorganických pojiv. 5.1.Sádrova pojiva,hořečnaté maltoviny,fosfátová pojiva,vápno. 5.2.Úprava cementářských surovin,procesy při výrobě cementu. 6.Technologie keramiky. 6.1.Keramika na bázi jílových surovin,cihlářské suroviny a technologické procesy při výrobě cihel,kameniny,poroviny, porcelánu. 6.2.Technická keramika v soustavě MgO-Al2O3-SiO2. 6.3.Technická žárovzdorná keramika na bázi oxidů SiO2-Al2O3 karbidy,nitridy,bóridy a silicidy.Grafitové a uhlíkaté materiály pro průmyslové pece a hutní keramiku. 7.Technologie výroby skla a smaltů 7.1.Úprava sklářských surovin,příprava sklářského kmene a vsázky. 7.2.Přehled technologických pochodů při výrobě skla. 7.3.Vlastnosti a užití průmyslových skel.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2015/2016 zimní