542-0468/01 – Fyzikální separační procesy I. (FSP 1)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
KOS199 Ing. Jiří Kostrhun
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je seznámen s teoretickými základy gravitačního rozdružování a na základě získaných znalosti je schopen odhadnout a navrhnout vhodný způsob separace pro danou surovinu. Je schopen provádět základní technologické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává přehled o teoretických základech gravitačních procesů, použitelných při zpracování sypkých hmot a seznamuje s možnými aplikacemi těchto procesů. Pozornost je věnována používanému strojnímu zařízení a výpočty základních technologických parametrů.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. TICHÁNEK, František, Jiří BOTULA a Vlastimil ŘEPKA. Mineral processing. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005, ISBN 8024808137 BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. FUERSTENAU, Maurice C. a Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2003. ISBN 0-87335-167-3.

Doporučená literatura:

SUBA RAO, D.V. Textbook of Mineral Processing. Scientific Publishers, 2017. ISBN 9789387741027. A. GUPTA AND D.S. YAN. Mineral processing design and operation an introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367. UNGARISH, M. Hydrodynamics of suspensions: fundamentals of centrifugal and gravity separation. New York: Springer-Verlag, c1993. ISBN 0387547622. YOUNG, Courtney a Gerald H LUTTRELL. Separation technologies for minerals, coal, and earth resources. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012. ISBN 0873353390.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

===================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: I. Úvod Význam úpravy nerostných surovin. Rozdělení základních pochodů úpravy nerostných surovin. Technologický postup úpravy s rozdružováním a bez rozdružovani. II. Gravitační rozdružování. l. Gravitační rozdružování nerostných surovin, teoretické základy, pohyb zrna v hmotném prostředí, teorie soupádnosti. Gravitační upravitelnost. 2. Rozdružování v suspenzích. Princip a možnosti rozdružování v suspenzích. Vlastnosti zatěžkávadel a suspenzí, používané typy. Rozdružování gravitační statické v organických kapalinách a vodných roztocích solí. Hlavní typy zařízení používaných ke statickému rozdružování v suspenzích. Regulace hustoty suspenze, ztráty zatěžkávadla. Příprava a regenerace suspenzí, regenerace gravitační a magnetická. Hodnocení rozdružování v suspenzích. 3. Rozdružování ve střídavě vzestupném a sestupném proudu vody (rozdružování v sazečkách). Rozbor pochodů v rozdružovacím poli sazečky, odvození rychlosti pohybu zrna v jednotlivých fázích rozdružovacího procesu. Způsoby vytváření střídavého vzestupného a sestupného proudu vody. Způsoby vynášení produktů ze sazeček. Hodnocení sazeček z hlediska zařazení v technologickém postupu úpravy. Hodnocení rozdružování na sazečkách. 4. Rozdružování v hydrocyklonech (s využitím odstředivé síly). Síly působící na zrno v hydrocyklonu. Postup rozdružování v nízko a vysokotlakých hydrocyklonech. Rozdružování v hydrocyklonech s použitím suspenzí. 5. Rozdružování v proudu vody na nakloněné rovině. Rozbor sil působících na zrno. Rozdružování ve žlabech, v proudových žlabech, na splavech, ve šroubovicových rozdružovačích, na kuželových rozdružovačích. 6. Rozdružování ve vzestupném proudu rozdružovacího media. 7. Pneumatické rozdružování. Pneumatické sazečky a splavy. Fluidní rozdružování. Cvičení: l. Hodnocení gravitační upravitelnosti. Příprava plavících kapalin, stanovení hustoty kapalin (hustoměr, pyknometr, Mohrovy vážky). Provedení plavícího rozboru uhlí různých zrnitostních tříd. Vyhodnocení plavícího rozboru formou křivek upravitelnosti v HR i M diagramu. Součtová křivka upravitelnosti v HR i M diagramu. Plavení jemnozrnných podílů v dělících nálevkách. Stanovení upravitelnosti hodnoceného vzorku i jednotlivých zrnitostních tříd. 2. Hodnocení zatěžkávadel a suspenzí. Stanovení hustoty tuhé fáze. Výpočet objemové a hmotnostní koncentrace tuhé a kapalné fáze. Stanovení zrnitostního složení zatěžkávadla (zrnitostní rozbor za mokra, sedimentační analýza). 3.Laboratorní rozdružování v hydrocyklonech (na splavu, v sazečce). Stanovení výnosů produktů rozdružování. Hodnocení účinnosti rozdružování - výtěžností - Trompovy dělící křivky - Grumbrecht

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní