542-0468/01 – Fyzikální separační procesy I. (FSP 1)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
KOS199 Ing. Jiří Kostrhun
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je seznámen s teoretickými základy gravitačního rozdružování a na základě získaných znalosti je schopen odhadnout a navrhnout vhodný způsob separace pro danou surovinu. Je schopen provádět základní technologické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává přehled o teoretických základech gravitačních procesů, použitelných při zpracování sypkých hmot a seznamuje s možnými aplikacemi těchto procesů. Pozornost je věnována používanému strojnímu zařízení a výpočty základních technologických parametrů.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. TICHÁNEK, František, Jiří BOTULA a Vlastimil ŘEPKA. Mineral processing. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005, ISBN 8024808137 BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. FUERSTENAU, Maurice C. a Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2003. ISBN 0-87335-167-3.

Doporučená literatura:

SUBA RAO, D.V. Textbook of Mineral Processing. Scientific Publishers, 2017. ISBN 9789387741027. A. GUPTA AND D.S. YAN. Mineral processing design and operation an introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367. UNGARISH, M. Hydrodynamics of suspensions: fundamentals of centrifugal and gravity separation. New York: Springer-Verlag, c1993. ISBN 0387547622. YOUNG, Courtney a Gerald H LUTTRELL. Separation technologies for minerals, coal, and earth resources. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012. ISBN 0873353390.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

===================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: I. Úvod Význam úpravy nerostných surovin. Rozdělení základních pochodů úpravy nerostných surovin. Technologický postup úpravy s rozdružováním a bez rozdružovani. II. Gravitační rozdružování. l. Gravitační rozdružování nerostných surovin, teoretické základy, pohyb zrna v hmotném prostředí, teorie soupádnosti. Gravitační upravitelnost. 2. Rozdružování v suspenzích. Princip a možnosti rozdružování v suspenzích. Vlastnosti zatěžkávadel a suspenzí, používané typy. Rozdružování gravitační statické v organických kapalinách a vodných roztocích solí. Hlavní typy zařízení používaných ke statickému rozdružování v suspenzích. Regulace hustoty suspenze, ztráty zatěžkávadla. Příprava a regenerace suspenzí, regenerace gravitační a magnetická. Hodnocení rozdružování v suspenzích. 3. Rozdružování ve střídavě vzestupném a sestupném proudu vody (rozdružování v sazečkách). Rozbor pochodů v rozdružovacím poli sazečky, odvození rychlosti pohybu zrna v jednotlivých fázích rozdružovacího procesu. Způsoby vytváření střídavého vzestupného a sestupného proudu vody. Způsoby vynášení produktů ze sazeček. Hodnocení sazeček z hlediska zařazení v technologickém postupu úpravy. Hodnocení rozdružování na sazečkách. 4. Rozdružování v hydrocyklonech (s využitím odstředivé síly). Síly působící na zrno v hydrocyklonu. Postup rozdružování v nízko a vysokotlakých hydrocyklonech. Rozdružování v hydrocyklonech s použitím suspenzí. 5. Rozdružování v proudu vody na nakloněné rovině. Rozbor sil působících na zrno. Rozdružování ve žlabech, v proudových žlabech, na splavech, ve šroubovicových rozdružovačích, na kuželových rozdružovačích. 6. Rozdružování ve vzestupném proudu rozdružovacího media. 7. Pneumatické rozdružování. Pneumatické sazečky a splavy. Fluidní rozdružování. Cvičení: l. Hodnocení gravitační upravitelnosti. Příprava plavících kapalin, stanovení hustoty kapalin (hustoměr, pyknometr, Mohrovy vážky). Provedení plavícího rozboru uhlí různých zrnitostních tříd. Vyhodnocení plavícího rozboru formou křivek upravitelnosti v HR i M diagramu. Součtová křivka upravitelnosti v HR i M diagramu. Plavení jemnozrnných podílů v dělících nálevkách. Stanovení upravitelnosti hodnoceného vzorku i jednotlivých zrnitostních tříd. 2. Hodnocení zatěžkávadel a suspenzí. Stanovení hustoty tuhé fáze. Výpočet objemové a hmotnostní koncentrace tuhé a kapalné fáze. Stanovení zrnitostního složení zatěžkávadla (zrnitostní rozbor za mokra, sedimentační analýza). 3.Laboratorní rozdružování v hydrocyklonech (na splavu, v sazečce). Stanovení výnosů produktů rozdružování. Hodnocení účinnosti rozdružování - výtěžností - Trompovy dělící křivky - Grumbrecht

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 3  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku