542-0468/03 – Fyzikální separační procesy I. (FSP 1)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je seznámen s teoretickými základy gravitačního rozdružování a na základě získaných znalosti je schopen odhadnout a navrhnout vhodný způsob separace pro danou surovinu. Je schopen provádět základní technologické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává přehled o teoretických základech gravitačních procesů, použitelných při zpracování sypkých hmot a seznamuje s možnými aplikacemi těchto procesů. Pozornost je věnována používanému strojnímu zařízení a výpočty základních technologických parametrů.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. TICHÁNEK, František, Jiří BOTULA a Vlastimil ŘEPKA. Mineral processing. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005, ISBN 8024808137 BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. FUERSTENAU, Maurice C. a Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2003. ISBN 0-87335-167-3.

Doporučená literatura:

SUBA RAO, D.V. Textbook of Mineral Processing. Scientific Publishers, 2017. ISBN 9789387741027. A. GUPTA AND D.S. YAN. Mineral processing design and operation an introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367. UNGARISH, M. Hydrodynamics of suspensions: fundamentals of centrifugal and gravity separation. New York: Springer-Verlag, c1993. ISBN 0387547622. YOUNG, Courtney a Gerald H LUTTRELL. Separation technologies for minerals, coal, and earth resources. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012. ISBN 0873353390.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených programů ze cvičení. Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti základních procesů rozdružování v gravitačním poli, včetně základních technologických výpočtů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdružování partikulárních hmot, základní pojmy a aplikace 2. Rozdružování v gravitačním poli, teorie gravitačního rozdružování 3. Rozdružování v těžkých suspenzích, teoretické základy, 4. Rozdružování v těžkých suspenzích, strojní zařízení, výpočty parametrů 5. Rozdružování na sazečkách, teorie separace v sazečkách 6. Rozdružování na sazečkách, strojní zařízení, výpočty parametrů 7. Rozdružování v tenké vrstvě vody, teoretické základy 8. Rozdružování v tenké vrstvě vody, strojní zařízení, výpočty parametrů 9. Rozdružování ve vzestupném proudu vody, teoretické základy 10.Rozdružování ve vzestupném proudu vody, strojní zařízení, výpočet parametrů 11.Rozdružování v odstředivém poli, teoretické základy 12.Rozdružování v odstředivém poli, strojní zařízení, výpočet parametrů 13.Pneumatické rozdružování, teoretické základy, strojní zařízení, výpočet parametrů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních. Odevzdání protokolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude pro splnění zápočtu odevzdání protokolů. Zápočet a zkouška probíhá pouze prezenční formou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní