542-0474/01 – Technologie recyklace odpadů (TRO)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza základních pojmů z oblasti odpadového hospodářství a recyklace odpadů. Syntéza poznatků z oblasti teorie úpravnických procesů a jejich interpretace při návrhu recyklačních technologií pro vybrané druhy odpadních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství a recyklace odpadů. Recyklační technologie a jejich charakteristika. Aplikace recyklačních technologií pro zpracování vybraných druhů odpadních materiálů.

Povinná literatura:

BOTULA,J.: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU Ostrava,,2004. ISBN 80-248-0495-6 STRAKA,F.: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha,2000. ISBN 80-85122-07-3

Doporučená literatura:

THOME-KOZMIENSKI,K.J.: Materialrecycling durch Abfallaufbereitung. Berlin,1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odpady a recyklační technologie, základní pojmy a definice, systémové pojetí Pyrometalurgické recyklační technologie, charakteristika a jejich použití při recyklaci odpadů Hydrometalurgické recyklační technologie, charakteristika a použití při recyklaci odpadů Termické recyklační technologie, charakteristika a použití při recyklaci odpadů Biotechnologie,charakteristika a jejich použití při recyklaci odpadů Kovové odpady, rozdělení, charakteristika. Základní procesy pro úpravu kovových odpadů Recyklace elektrotechnického a elektronického odpadu, charakteristika odpadu, možnosti jeho recyklace Recyklace primárních elektrochemických článků Recyklace sekundárních elektrochemických článků Recyklace autovraků Kovonosné odpady z výroby železa a oceli, rozdělení a charakteristika Jemnozrnné kovonosné odpady z výroby železa a oceli, charakteristika a recyklační technologie Vysokopecní a ocelárenské strusky, charakteristika a možnosti využití a recyklace Odpady z těžby a úpravy uhlí, charakteristika a možnosti využití Odpady ze spalování surovin-popílky, charakteristika a možnosti využití Stavební odpady, charakteristika a možnosti využití a recyklace Komunální odpady, charakteristika a základní možnosti recyklace Nedestruktivní metody recyklace odpadů na bázi plastů a pryží Destruktivní metody recyklace odpadů na bázi plastů a pryží Biomasa , charakteristika a možnosti recyklace a využití

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.