Nepodařilo se zobrazit kartu verze předmětu.

542-0474/01 – Technology of Waste Recycling (TRO)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis the basic ideas of waste management and recycling. Synthesis of separation theory knowledge and their interpretation in the area of recycling technologies.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The basic ideas and conceptions of waste management and recycling. Recycling technologies and their characteristic Application of recycling technologies for the treatment of selected wastes

Compulsory literature:

BOTULA,J.: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU Ostrava,,2004. ISBN 80-248-0495-6 STRAKA,F.: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha,2000. ISBN 80-85122-07-3

Recommended literature:

THOME-KOZMIENSKI,K.J.: Materialrecycling durch Abfallaufbereitung. Berlin,1992

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Odpady a recyklační technologie, základní pojmy a definice, systémové pojetí Pyrometalurgické recyklační technologie, charakteristika a jejich použití při recyklaci odpadů Hydrometalurgické recyklační technologie, charakteristika a použití při recyklaci odpadů Termické recyklační technologie, charakteristika a použití při recyklaci odpadů Biotechnologie,charakteristika a jejich použití při recyklaci odpadů Kovové odpady, rozdělení, charakteristika. Základní procesy pro úpravu kovových odpadů Recyklace elektrotechnického a elektronického odpadu, charakteristika odpadu, možnosti jeho recyklace Recyklace primárních elektrochemických článků Recyklace sekundárních elektrochemických článků Recyklace autovraků Kovonosné odpady z výroby železa a oceli, rozdělení a charakteristika Jemnozrnné kovonosné odpady z výroby železa a oceli, charakteristika a recyklační technologie Vysokopecní a ocelárenské strusky, charakteristika a možnosti využití a recyklace Odpady z těžby a úpravy uhlí, charakteristika a možnosti využití Odpady ze spalování surovin-popílky, charakteristika a možnosti využití Stavební odpady, charakteristika a možnosti využití a recyklace Komunální odpady, charakteristika a základní možnosti recyklace Nedestruktivní metody recyklace odpadů na bázi plastů a pryží Destruktivní metody recyklace odpadů na bázi plastů a pryží Biomasa , charakteristika a možnosti recyklace a využití

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.