542-0478/03 – Technologie recyklace odpadů (TRO)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti prokazují znalost jednotlivých recyklačních technologií a jsou schopni je aplikovat pro zpracování vybraných typů průmyslových odpadů

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy z oblasti nakládání s odpady a jejich recyklace. Jsou popsány základní recyklační technologie a jejich aplikace pro zpracování vybraných typů průmyslových a komunálních odpadů.

Povinná literatura:

BOTULA,Jiří. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU, Ostrava:2004. ISBN 80-248-0495-6 BOTULA,Jiří. Odpady z těžby a zpracování surovin. VŠB-TU, Ostrava:2013,ISBN 978-80-248-3319-4 KRIŠTOFOVÁ,Dana. Recyklace ušlechtilých kovů. VŠB-TU,Ostrava:2001 Williams, P.T., Waste Treatment and Disposal. John Wiley & Sons:2005, ISBN 0-470-84912-6

Doporučená literatura:

BEŇO, Zdeněk. Recyklace: efektivní způsoby zpracování odpadů. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2011. ISBN 9788021442405. JOHN, Miloslav a Jiří KSANDR. Zpracování ocelového amortizačního šrotu. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983. RAO, Ramachandra,S. Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes. Oxford: Elsevier, 2006. ISBN 978-0-08-045131-2. HURD, David J. Recycling of consumer dry cell batteries. Park Ridge, N.J., U.S.A.: Noyes Data, c1993. ISBN 9780815513254.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených protokolů z laboratorních cvičení, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení, znalost probírané problematiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Nakládání s odpady, základní pojmy a právní úprava 2.Systémové pojetí recyklace odpadů 3.Členění odpadů z hlediska nebezpečných vlastností, složení a možnosti recyklace 4.Mechanické recyklační technologie, charakteristika a aplikace 5.Chemické recyklační technologie, charakteristika a aplikace 6.Termické metody zpracování odpadů, charakteristika a aplikace 7.Biotechnologie a jejich použití při recyklaci odpadů 8.Odpady kovové a kovonosné, charakteristika a možnosti recyklace 9.Odpady nekovové, charakteristika a možnosti recyklace 10.Komunální a jim podobné odpady, charakteristika a technologie recyklace 11.Odpady na bázi plastů a pryží,charakteristika a technologie recyklace 12.Odpady z hutnictví železa, charakteristika a technologie recyklace 13.Odpady z těžby a úpravy nerostných surovin, charakteristika a technologie recyklace 14.Radioaktivní odpady, charakteristika a možnosti recyklace

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.