542-0501/01 – Introduction into Process Engineering (UPI)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIV0024 Ing. Jan Diviš
GEL021 Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
TVR0033 Ing. Adam Tvrz
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

=============================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět seznamuje studenty s problematikou procesního inženýrství jako výchozího předpokladu vytváření fyzických forem výrobků, ale i hledání nových procesů. V moderním pojetí je procesní inženýrství oborem s širokým dosahem své působnosti. Z hlediska aplikací je interdisciplinárním předmětem. Zákonitosti jsou využívány ve zpracování minerálů, zemědělství, farmacií, zpracování kovových prášků, potravinářství, stavebnictví, prostě všude v oblasti lidských činností. V zaměření, které jste si vybrali se jedná především o mechanické postupy zaměřené na sypké hmoty. Drcení, třídění, doprava, míchaní, lisování, to jsou jen příkladné oblasti, které jsou zaměřovány dle osobních priorit a spolupracujících firem. Čím se procesní inženýrství zabývá je jasné, z hlediska surovin je pozornost zaměřena na prvotní suroviny a zpracování odpadů. V úvodu do procesního inženýrství je studen seznámen s výchozími procesy se zaměřením na popis procesních standardů výroby a formulaci výchozího zadání záměrů – návrh procesní linky na zpracování minerálů, dřeva, cukru, kovových prášků atd.

Compulsory literature:

MERKUS, H., G., MEESTERS, Gabriel, M., H. Production, Handling and Characterization of Particulate Materials. Springer International Publishing. 2015. ISBN: 9783319209494. Transport Phenomena In Particulate Systems. ISBN: 978-1-60805-104-5. SCHULZE, Dietmar. Powders and bulk solids: behavior, characterization, storage and flow. Springer, 2008, xvi, 511 p. ISBN 35-407-3767-7. KUMAR, K., ZINDANI, D., DAVIM J. Paulo. Advanced Machining and Manufacturing Processes. Springer, ISBN 978-3-319-76075-9.

Recommended literature:

F. Löffler, J. Raasch: Mechanische Verfahrenstechnik, Braunschweig 1991 M. Stieß: Mechanische Verfahrenstechnik (Bd. 1 und 2), Springer Verlag, Berlin H. Schubert et al.: Mechanische Verfahrenstechnik, Leipzig 1990 (3. überarbeitete Auflage) H. Schubert (Hrsg.): Handbuch der Mechanischen Verfahrenstechnik, Wiley-VCH, Weinheim (2003)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Nabyté znalosti jsou ověřovány řešením základních výpočtových úloh, případně návrhem laboratorního experimentu. Ústní zkouška

E-learning

Other requirements

=============================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

=============================

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  35 3
Mandatory attendence participation: Recommended participation in group consultations.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The exam consists of a written and an oral part. Preparation of a term paper. Recommended participation in the ISP exercise.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter
2021/2022 Winter