542-0501/01 – Úvod do procesního inženýrství (UPI)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV0024 Ing. Jan Diviš
GEL021 Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
HLO060 Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
TVR0033 Ing. Adam Tvrz
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je definovat základní znaky procesních linek, jejich funkci a požadavky na správné fungování. Každé průmyslové odvětví má svá specifika a taktéž to platí pro procesy v surovinovém hospodářství. Hlavním cílem je fragmentace a defragmentace materiálů, které mají povahu místa uplatnění linky. Podmínka kontinuity toku je dána vlastnostmi zpracovávaného materiálu, jejich konstantními, nebo nekonstantními charakteristikami. Tomu je podřízena celá konstrukce. Druhou podmínkou správné funkce je stabilizace cílových procesů (třídění, drcení, ohřev, atd.). Cílem je pochopení výchozích požadavků, jejich správná charakteristika. Student bude umět analyzovat stav a syntetizovat správné řešení u nejjednodušších typů procesních linek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou procesního inženýrství jako výchozího předpokladu vytváření fyzických forem výrobků, ale i hledání nových procesů. V moderním pojetí je procesní inženýrství oborem s širokým dosahem své působnosti. Z hlediska aplikací je interdisciplinárním předmětem. Zákonitosti jsou využívány ve zpracování minerálů, zemědělství, farmacií, zpracování kovových prášků, potravinářství, stavebnictví, prostě všude v oblasti lidských činností. V zaměření, které jste si vybrali se jedná především o mechanické postupy zaměřené na sypké hmoty. Drcení, třídění, doprava, míchaní, lisování, to jsou jen příkladné oblasti, které jsou zaměřovány dle osobních priorit a spolupracujících firem. Čím se procesní inženýrství zabývá je jasné, z hlediska surovin je pozornost zaměřena na prvotní suroviny a zpracování odpadů. V úvodu do procesního inženýrství je studen seznámen s výchozími procesy se zaměřením na popis procesních standardů výroby a formulaci výchozího zadání záměrů – návrh procesní linky na zpracování minerálů, dřeva, cukru, kovových prášků atd.

Povinná literatura:

ZEGZULKA, Jiří. Mechanika sypkých hmot. Vyd. 1. VŠB - Technická univerzita, 2004. ISBN 978-802-4806-990. FEDA, Jaroslav. Základy mechaniky partikulárních látek. 1. vyd. Praha: Academia, 1977, 347 s. ISBN Základy mechaniky partikulárních látek Skočovský P., Bokůvka O., Konečná R., Tillová E.: Náuka o materiáli. EDIS- Žilinská univerzita v Žilině 2014. ISBN 987-80-554-0871-2 SCHULZE, Dietmar. Powders and bulk solids: behavior, characterization, storage and flow. Springer, 2008, xvi, 511 p. ISBN 35-407-3767-7.

Doporučená literatura:

Polák,J.,Pavliska,J.,Slíva,A.:Dopravní a manipulační zařízení I.ES VŠB-TUO, 2001. Pietsch W.: Agglomertaion in Industry, Occurrence and Applications. Wiley-VCH 2005. ISBN 3-527-30582-3 Kaye, B.H.: Characterization of Powders and Aerosols. Wiley-VCH 1999. ISBN 3-527-28853-8 Pietsch W: Agglomeration Processes. Wiley-VCH 2002. ISBN 3-527-30369-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Nabyté znalosti jsou ověřovány řešením základních výpočtových úloh, případně návrhem laboratorního experimentu. Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy procesního inženýrství, historický vývoj znalostí v procesním inženýrství (především mechanických) 2. Přelomové objevy a vynálezy jako impulsy k intenzivnímu rozvoji mechanických procesů 3. Výchozí fyzikální souvislosti popisu a návrhu procesů rovnice kontinuity a bilance energií 4. Výchozí podmínky tvorby zadání procesních linek a popisu probíhajících procesů. 5. Mechanické procesy v oblasti surovinového hospodářství, problematika a příkladné aplikace 6. Mechanické procesy v oblasti chemického průmyslu, specifika a příkladné aplikace 7. Mechanické procesy v oblasti potravinářství a výroby krmiv, požadavky a příkladné aplikace 8. Mechanické procesy v oblasti zpracování minerálů, příkladné aplikace 9. Mechanické procesy v oblasti zpracování a výroby kovových prášků, požadavky na kvalitu produktu 10. Mechanické procesy v oblasti keramiky, granulometrie a morfologie částic 11. Mechanické procesy v oblasti umělých hmot, specifika zpracování jednotlivých druhů 12. Mechanické procesy v oblasti výroby pigmentů, kvalitativní požadavky 13. Mechanické procesy v oblasti výroby nanočástic, bezpečnostní kritéria

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% účat na seminářích

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Vypracování semestrální práce. Doporučená účast na cvičení pro ISP.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní