542-0502/01 – Bulk Materials (SH)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

=============================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Sypké hmoty, to je hmoty tvořené volně sypanými částicemi tvoří přibližně 40-60% všech zpracovávaných surovin. Předmět seznamuje studenty s legislativou sypkých hmot, výchozími zákonitostmi a procesy jejich zpracování, případně výrobou. Příkladně mezi takové činnosti patří doprava, třídění, drcení, lisování, ohřev, ochlazování, vysoušení, vlhčení, mísení, nelze vyjmenovat všechny procesy. Nelze vyjmenovat ani všechna odvětví mezi něž můžeme příkladně uvézt zpracování surovin, farmacii, zemědělství, chemie, potravinářství, stavebnictví, environmentální úhly pohledu, hutnictví, 3D tisk a další. Jedná se o interdisciplinární předmět přesahující rámec úzce specializovaných zaměření vychovávajících úzce specializované odborníky. Zaměření má polytechnický charakter s přípravou studentů připravených chápat širší souvislosti a přizpůsobovat se nově vznikajícím situacím a vývoji techniky.

Compulsory literature:

J. Schwedes and D. Schulze, pp. 1137-1253 in H. Schubert, (Ed.) Handbuch der Mechanischen Verfahrenstechnik, Whiley-VCH, Weinheim (2003) O. Molerus, Schüttgutmechanik - Grundlagen und Anwendungen in der Verfahrenstechnik, Springer Verlag, Berlin (1985) [21] O. Molerus, Principles of Flow in Disperse Systems, Chapman & Hall, London (1993) R. M. Nedderman, R. M. : Statics and Kinematics of Granular Materials, Cambridge University Press (1992) Sergiy A.: Particles in Contact, Springer 2019, ISBN-13: 978-3030158989, ISBN-10: 3030158985

Recommended literature:

Adriana, E., Nadezda, S., Zegzulka, J., Baltakys Kestutis B., Jozsef Faitli, J., : Powdered Substances and Particulate Matter in Industry and Environmental (Solid State Phenomena), Trans Tech Pubn , ISBN-10: 3038356328, ISBN-13: 978-3038356325 Sergiy A.: Particles in Contact, Springer 2019, ISBN-13: 978-3030158989, ISBN-10: 3030158985 McGlinchey, Don. Bulk solids handling. Wiley-Blackwell, 2008.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky absolvování : 2 samostatné projekty Úspěšné absolvování ústní zkoušky

E-learning

Other requirements

=============================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

=============================

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  30 3
Mandatory attendence participation: Recommended participation in group consultations.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The exam consists of a written and an oral part. Preparation of a term paper. Recommended participation in the ISP exercise.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH K Czech Most 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials PPH P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter