542-0502/01 – Sypké hmoty (SH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Sypké hmoty tvoří 40-60% průmyslově zpracovávaných surovin, včetně farmacie, potravinářství, surovinového hospodářství, 3D tisku a mnoha dalších odvětví. Tekutinám, pevným hmotám je věnován téměř veškerý čas a o vlastnostech sypkých (partikulárních) hmot je velmi malé povědomí. Tento předmět je věnován tomuto důležitému „skupenství“ které je právě v hledáčku vědecké veřejnosti. Student identifikuje nepřekonatelné rozdíly mezi jednotlivými skupenstvími a seznámí se s klasickými popisnými hodnotami. V základním kurzu je předložen k diskusi klasický model „kontinua“ aplikovaný v oblasti mechaniky partikulárních hmot. Je vymezen definiční obor uplatnitelnosti modelu i kritická analýza možnosti jeho uplatnění v procesním inženýrství. K hlubšímu pochopení relace mezi mechanicko-fyzikálními vlastnosti a funkcí strojního zařízení budou předváděný demonstrační experimenty.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Sypké hmoty, to je hmoty tvořené volně sypanými částicemi tvoří přibližně 40-60% všech zpracovávaných surovin. Předmět seznamuje studenty s legislativou sypkých hmot, výchozími zákonitostmi a procesy jejich zpracování, případně výrobou. Příkladně mezi takové činnosti patří doprava, třídění, drcení, lisování, ohřev, ochlazování, vysoušení, vlhčení, mísení, nelze vyjmenovat všechny procesy. Nelze vyjmenovat ani všechna odvětví mezi něž můžeme příkladně uvézt zpracování surovin, farmacii, zemědělství, chemie, potravinářství, stavebnictví, environmentální úhly pohledu, hutnictví, 3D tisk a další. Jedná se o interdisciplinární předmět přesahující rámec úzce specializovaných zaměření vychovávajících úzce specializované odborníky. Zaměření má polytechnický charakter s přípravou studentů připravených chápat širší souvislosti a přizpůsobovat se nově vznikajícím situacím a vývoji techniky.

Povinná literatura:

Zegzulka, J.,: Mechanika sypkých hmot, VŠB - TUO, 2004, ISBN: 80-248-0699-1 Zegzulka, J.: Standard smykové zkoušky partikulárních hmot, Tisk ve vlastnictví WPMPS, EFCE Zegzulka,J,: Mechanika partikulárních hmot, VŠB-TU Ostrava, v tisku Gelnar, D., Zegzulka, J.: Discrete Element Method in the Design of Transport Systems, Springer, ISBN 978-3-030-05713-8

Doporučená literatura:

FEDA, Jaroslav. Základy mechaniky partikulárních látek. 1. vyd. Praha: Academia, 1977 ZEGZULKA, J. Mechanics of bulk materials, Version 1. Ostrava: VŠB - Technical university, (2004), 186 p. ISBN 80-248-0699-1. Polák,J.,Pavliska,J.,Slíva,A.:Dopravní a manipulační zařízení I.ES VŠB-TUO, 2001. Polák,J.,Bailotti,K.,Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO, 2003. Seville, J.P.K. Procesising of particulate solids, Blackie academic &professional, London, 1997, ISBN 0-7514-0376-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky absolvování : 2 samostatné projekty Úspěšné absolvování ústní zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro práci v laboratoři je potřeba ochranný oděv.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy ze sypkých hmot 2. Výchozí rámec definice sypkých hmot jako skupenství a popis ideální sypké hmoty 3. Popis výchozích mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot 4. Popis výchozích geometricko-fyzikálních vlastností sypkých hmot 5. Experimentální stanovení výchozích vlastností sypkých hmot 6. Průběhy tlaků v sypkých hmotách 7. Pohyb sypkých hmot s různými výchozími vlastnostmi a různých okrajových podmínkách 8. Výchozí bilanční rovnice energií, disipační práce 9. Aplikace modelů sypkých hmot při konstrukci dopravních zařízení 10. Aplikace modelů sypkých hmot při konstrukci skladovacích zařízení 11. Aplikace modelů sypkých hmot při konstrukci procesních zařízení 12. Bezpečnostní předpisy pro práci se sypkými hmotami 13. Presentace projektů a interpretace výsledků naměřených hodnot

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: 80% účat na seminářích

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Vypracování semestrální práce. Doporučená účast na cvičení pro ISP.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní