542-0503/01 – Procesní inženýrství sypkých hmot (PISH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Rozbroj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLO060 Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je blíže seznámit studenty s technologiemi pracujících v procesních linkách, s teoretickými základy procesních technologií, strojů, zařízení a praktickými aplikacemi strojů v procesních linkách. Student získá znalosti popsat základní separační procesy používané při zpracování nerostných surovin, diskutovat postupy zpracování základních surovin používaných v průmyslových technologiích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu se student seznámí se zařízeními procesních linek z hlediska konstrukčního provedení. Jejich funkcí, konstrukcí a základními technologickými a konstrukčními výpočty.

Povinná literatura:

JASAŇ, V., LEMESÁNYI, L. Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. PEŠAT, Z. Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. BOLEK,A. a kol. Technický průvodce 6. Části strojů, 1. a 2. Svazek. SNTL Praha, 1990, ISBN: 80-03-00046-7 SEVILLE, J.P.K., TUZUN, U. Processing of particulate solids, Lodon, 1997, ISBN: 0-7514-0376-8

Doporučená literatura:

MRNKA M., KUCHLER M., SCHRÖTTEROVÁ D., Komplexní zpracování nerostných surovin, skripta VŠCHT Parbubice, 1988, 5570987 KAWATRA, S. K. A , YOUNG C., SME mineral processing & extractive metallurgy handbook, Englewood, Colorado: Society for Mining, Metallurgy & Exploration, 2019. ISBN-10: 0873353854 WILLS, B. A., NAPIER-MUNN, T. a WILLS, B. A. Wills' mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. 7th ed. Boston, MA: Elsevier/BH, 2006. ISBN 978-0-750-64450-1. Normy v oblasti strojních součástí a mechanických převodů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test, Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních a přednáškách.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace částicových materiálů dle standardu FEM Kusové materiály. Mechanické vlastnosti sypkého materiálu. 2. Rozpojování, rozpojitelnost a stupeň rozpojení. Základní druhy a způsoby mechanického rozpojování 3. Teorie rozpojovacích prací. Bondova hypotéza, Rittingerova hypotéza, Kickova hypotéza. Obecná rovnice rozpojování 4. Zařízení k rozdružování a rozpojování materiálů, předpoklady funkce 5. Drtící stroje. Rozdělení drtících a mlecích strojů 6. Kuželový drtič, konstrukce, základní parametry, výpočet drtiče 7. Čelisťový drtič, konstrukce, základní parametry, výpočet drtiče 8. Válcový drtič, konstrukce, základní parametry, výpočet drtiče 9. Mlýny, základní druhy, omezení použití 10. Kulový mlýn, konstrukce, základní parametry, výpočet, režimy pohybu koulí 11. Perlový mlýn. Kladivový a nárazový drtič. 12. Třídění materiálu, zařízení k třídění materiálů 13. Separační zařízení a míchací zařízení, druhy, konstrukce princip, výpočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičení, vypracování reportu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 70% účast na cvičení, vypracování reportu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní