542-0505/01 – Navrhování procesních linek (NPL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je věnován teoretickým základům projektování závodů s důrazem na navrhování technologických procesních linek. Součástí předmětu je rovněž popis základních technologických zařízení, jejich začlenění do procesních linek a vazby na navazující profese. Zvýšená pozornost je věnována BOZP a právním aspektům projektování procesů, platné legislativě, tj. Stavební zákon vč. prováděcích vyhlášek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními principy projektování vztaženými na návrh procesních linek. Předmět propojuje teoretický základ, s platnou legislativou a základními znalostmi z technického kreslení.

Povinná literatura:

Kováč, M. Buda, J. Šimčík, D. Projektovanie výrobných systémov. Bratislava: Alfa, 1991. 256s. ISBN 80-05-00709-4 Smetana, J. -Veselý, J.Projektování průmyslových závodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 114s. Dospiva, Vašíček, Sláčal – Stavby na poddolovaném území (metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob), ČKAIT, ISBN 80-87093-10-0 Jaluria, Y. Advanced Materials Processing and Manufacturing. Springer, 2017. ISBN 978-3-319-76983-7

Doporučená literatura:

Jasaň, V., Košábek, J.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava. Patrman, F.: Doprava v hutích. Ostrava, skriptum, 1978. Zelenka, A. -Král, M. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT Praha, 1995. 365s. ISSN 0039-2456 Seville, J.P.K. Procesising of particulate solids, Blackie academic &professional, London, 1997, ISBN 0-7514-0376-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu, Ústní zkouška s obhajobou projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

70% účast na cvičení, vypracování dokumentace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do projektování, základní pojmy 2. Právní normy v procesu projektování, Stavební zákon, prováděcí vyhlášky 3. Stupně projektové dokumentace, skladba projektové dokumentace 4. Předprojektová příprava 5. Kapacitní propočty - kvantifikace zdrojů výrobního zařízení, kvantifikace pracovních sil, výrobních ploch 6. Projektování závodů a technologických linek 7. Projektování závodů a technologických linek mimo území ČR 8. Skladovací systémy, logistika dopravy surovin 9. Projektování procesní linky na zpracování uhlí 10. Projektování procesní na zpracování rud 11. Projektování procesní linky na zpracování nerudních surovin 12. Projektování procesní linky na zpracování stavebních odpadů 13. Bezpečnost technologických linek, BOZP, Požární bezpečnost

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičení, vypracování dokumentace

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 70% účast na cvičení, vypracování dokumentace

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní