542-0506/01 – Dopravní a skladovací zařízení (DSZ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLO060 Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Dopravní a skladovací zařízení je seznámit studenta se základními druhy dopravních zařízení. Student získá poznatky z jejich konstrukce, typů, základních výpočtů a vhodnosti použití pro jednotlivé procesní linky. Dále student získá informace o kapacitních výpočtech těchto zařízení. Nedílnou součástí budou znalosti z problematiky skladování materiálů, poruch toků materiálů ze zásobníku a jejich odstraňování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí s konkrétní problematikou dopravy a skladování surovin určených pro následné procesy v rámci jejich úpravy a přeměny. Jedná se především o dopravníky typických a speciálních provedení, např. pásových, šnekový hřeblových, korečkových atd. s vazbou na volbu dopravních a skladovacích zařízení v souvislosti s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi partikulárních hmot a jejich uplatnění v dané části procesních linek. Dále v předmětu bude objasněna problematika skladovacích zařízení, jejich obslužnými prostředky a problémy kontinuity toku.

Povinná literatura:

Arnold, Peter C.; Mclean, Arnold G.; Roberts, Alan William. Bulk solids: storage, flow and handling. Tunra, 1978. Polák,J., Bailotti,K., Pavliska,J., Hrabovský,L.: Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO, 2003, ISBN 80-248-0493-X Polák,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení III. ES VŠB-TUO, 2005, ISBN 80-248-20963-X Pavliska,J., Hrabovský,L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO, 2004, ISBN 80-248-0537-5

Doporučená literatura:

Zegzulka J.: Mechanika sypkých hmot, Laboratoř sypkých hmot, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0699-1 Zegzulka J.: Vliv mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot na konstrukci dopravních, úpravnických a skladovacích zařízení, Habilitační práce Feda J.: Mechanika partikulárních hmot, Academia, Praha 1982 Vincenc Jasaň.: Teória dopravných a manipulačných zariadení, Alfa

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dva testy v rámci cvičení. Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

70% účast na cvičení, vypracování reportu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Doprava a skladování materiálu a její význam v procesech. 2. Stanovení dopravní kapacity dopravních a manipulačních prostředků. Skladování materiálu – volně ložený, skládky, zásobníky 3. Tažné prvky, typy, určování tažných sil v nekonečném tažném prvku – graficko - početní metoda 4. Pásový dopravník, princip, rozdělení a hlavní části, výpočet 5. Speciální pásové dopravníky, princip, rozdělení a hlavní části, výpočet 6. Šnekové dopravník, princip, rozdělení a hlavní části, výpočet 7. Hřeblový dopravník, princip, rozdělení a hlavní části, výpočet 8. Korečkový dopravník, princip, rozdělení a hlavní části, výpočet 9. Vibrační dopravník, princip, rozdělení a hlavní části, výpočet 10. Doprava vlastní tíhou, základní výpočet – odpory, válečkové tratě – konstrukce, 11. Pneumatická doprava, princip, rozdělení a hlavní části, výpočet 12. Konstrukce a výpočet zásobníků sypkých hmot. Uzávěry zásobníků a podavače 13. Odstrańování poruch toku materiálu ze zásobníku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičeních a přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování projektu na dané téma, 70% účast na cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní