542-0507/01 – Laboratoř oboru (LO)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětuIng. Jiří Rozbroj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEZ0044 Ing. Lucie Jezerská, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
KUC0201 Ing. Kateřina Urbanová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vlastnostmi partikulárních hmot a jejich měření. Student si během kurzu osvojí základní druhy měření, jejich vyhodnocení a dopad výsledků do návrhu procesních linek. Dosažené vlastnosti uplatní při zadávání a návrhu procesních zařízení a obecně při technických činnostech souvisejících se sypkou hmotou.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá základními testy mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých mot. Proběhne zde stanovení velikosti zrn, tvarovitosti, frikčních parametrů a dalších vlastností které mají vliv na mechanické procesy.

Povinná literatura:

Schulze, D.: Powders and Bulk Solids, Springer, 2007 Jasaň, V., Košábek, J.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, 1986 Polák,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení III. ES VŠB-TUO, 2005, ISBN 80-248-20963-X Pavliska,J., Hrabovský,L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO, 2004, ISBN 80-248-0537-5

Doporučená literatura:

Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Jaluria, Y. Advanced Materials Processing and Manufacturing. Springer, 2017. ISBN 978-3-319-76983-7 Zegzulka J.: Vliv mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot na konstrukci dopravních, úpravnických a skladovacích zařízení, Habilitační práce Časopisy – Granularmater, Schütgut, bukl-solids-handling, bukl–solids- processing, Logistika a další

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zpráv z měření, rešerže k jednotlivým měření. Obhajoba vypracováných zpráv.

E-learning

Další požadavky na studenta

70% účast na cvičení, odevzdání zpráv z měření

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, Shrnutí měřitelných vlastností partikulárních hmot 2. Měření velikosti částic, Základní pojmy, metody, přístroje 3. Měření - síťová analýzy 4. Vyhodnocení testu – sítová analýza, dopady do aplikací 5. Měření – Granulometrie vzorku – laserová metoda 6. Vyhodnocení testu - Granulometrie vzorku – laserová metoda, dopady do aplikací 7. Měření granulometrie vzorku – optická metoda 8. Vyhodnocení testu - granulometrie vzorku – optická metoda, dopady do aplikací 9. Vnitřní tření – metody, měřené parametry, přístroje 10. Vnitřní tření – Jenike test, vyhodnocení 11. Vnitřní tření – rotační smykový test, vyhodnocení 12. Měření vnějšího tření s kontaktními materiály 13. Vyhodnocení testu frikčních parametrů a dopady do konstrukce, fluidizace materiálu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 70% povinná účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní zapojení ve sběru dat z měření. Zpracování naměřených hodnot. Interpretace vlivu parametrů na procesní vlastnosti vzorků. Grafické zpracování dat z měření. Vypracování reportů a protokolů z měření.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní