542-0509/01 – Mechanické procesy (MP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GEL021 Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V současném, dynamicky se rozvíjejícím světě nelze oddělovat jednotlivé dílčí zákonitosti a znalosti, ale je potřeba vnímat poznatky v harmonické jednotě. Navazovat na ně znalosti nových objevů a vynálezů a vše vidět v souvislostech. Cílem předmětu je rozšířit znalosti z oblasti mechanických procesů dobově vyučované látky a doplnit ji o vybrané kapitoly z oblasti dalších možných směrů rozvoje. Je to především aplikace kontaktních materiálů dosud neobvyklých vlastností jako jsou nano-povlaky, speciální plasty, keramické kontaktní materiály, anti abrazivní návary, speciální textil, sendvičové materiály atd. Dalším silným impulsem je digitalizace popisu procesů a aplikace Průmyslu 4.0. Cílem předmětu je identifikovat budoucnost oboru mechanických procesů a vézt studenta k permanentnímu zájmu o rozvoj oboru a nové informace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu „Mechanické procesy – obecné zákonitosti“ budou studenti zapojeni do hledání širších souvislostí vývoje technických systémů. Při stále narůstající rychlosti zavádění špičkových technických inovací do praxe jsou stále zkracovány i jejich cykly. Pro konkurence schopné inženýry je nutné vytvořit si dlouhodobou databázi obecných zákonitostí a schopnost identifikovat souvislosti a návaznosti mezi nimi. To jim umožní rychlé nabývání a pochopení nových zákonitostí a schopnost jejich aplikovatelnost v oboru, ve kterém budou angažováni. Předmět se vyznačuje zaměřením na samostatnou práci s novými informacemi a jejich kritické vyhodnocování, což jim umožní rozvoj individuálních schopností pro budoucí inovace.

Povinná literatura:

ZEGZULKA, J. Mechanika sypkých hmot, VŠB - TUO, 2004, ISBN: 80-248-0699-1 JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky-hledání souvislostí. 1. a 2. díl. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, sro Brno, 2007. 1234 str. GELNAR, D., ZEGZULKA, J. Discrete Element Method in the Design of Transport Systems, Springer, ISBN 978-3-030-05713-8 KUMAR, K., ZINDANI, D., DAVIM J. P. Advanced Machining and Manufacturing Processes. Springer, ISBN 978-3-319-76075-9.

Doporučená literatura:

SCHULZE, D. Powders and bulk solids: behavior, characterization, storage and flow. Springer, 2008, xvi,511 p. ISBN 35-407-3767-7. MÍKA, V. Základy chemického inženýrství, SNTL 1981, L16-C3-II-84/68039 SKOČOVSKÝ P., BOKŮVKA O., KONEČNÁ R., TILLOVÁ E. Náuka o materiáli. EDIS- Žilinská univerzita v Žilině 2014. ISBN 987-80-554-0871-2 ZEGZULKA,J. Mechanika partikulárních hmot, VŠB-TU Ostrava, v tisku

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1.Modelování vybraného procesu 2.Validace modelu vybraného procesu Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Samoorganizace stavby hmoty 2. Plyny, tekutiny, sypké hmoty, pevné hmoty – co mají společné a čím se odlišují 3. Rovnice kontinuity – Q = konst. 4. Rovnice kontinuity – Q ≠ konst., ρ ≠ konst., V ≠ konst, v ≠ konst 5. Obecná rovnice lisování 6. Obecná rovnice třídění 7. Obecná rovnice drcení 8. Obecná rovnice dilatace toku – kmitání 9. Základní vlastnosti partikulárních hmot 10. Vývoj teorií stavby hmoty a popisných parametrů 11. Bilance tepla a energie v metodách procesního inženýrství 12. Obecná rovnice úhlu vnitřního tření – disipační práce 13. Obecná problematika procesních zařízení, Moderní trendy dalšího rozvoje procesních metod 14. Vliv digitalizace rozvoj procesního inženýrství, na modelování, simulace a validační prostředky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: Standard.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin MSH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin MSH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin MSH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku